Det blev inte Greta i år heller, vinnare blev istället FN:s livsmedelsprogram

År efter år ser vi Greta Thunberg uppmuntra barn och vuxna att strejka en dag i veckan för att på så vis rädda klimatet, hur frånvaro från skolan eller arbetet skulle förbättra miljön är det dock få som frågat sig. Människor kör inte mindre bil eller äter mindre mat för att man undviker att vistas i skolan, mobiltelefonen måste så att säga laddas ändå. Det är lite som Earth Hour där de mest politiskt korrekta hycklarna släcker lampan och drar ut samma mobiltelefon, för att en timme senare ladda den till fullt batteri; vad är vinningen för moder jord? Eller varför inte “miljökämpen” Al Gore, som både bor i en enorm herrgård och har en enorm yacht med en solcell på taket. Däremot måste vi erkänna Gretas insats att korsa Atlanten fram och tillbaka i en segelbåt, även om hennes personal flögs in; hon kan med stolthet bära röda byxor för resten av sitt liv. Med det sagt är det inte realistiskt att alla som vill besöka USA ska göra det med segelbåtar, utan vill man minska olika utsläpp handlar det istället om att underlätta för forskning kring exempelvis flygtrafik och bränsle; men hur rimmar det med miljörörelsen? Är det exempelvis möjligt att installera kärnreaktorer i flygplan för att ta bort alla utsläpp?

Häromdagen intervjuades någon professor inom miljöområdet i SVTs nyheter som i ett uttalande sa att han inte höll med Greta Thunberg, ett uttalande som förtjänar lite eftertanke. Tillskillnad från Greta som uppmuntrar andra att inte gå i skolan, och som själv inte har någon examen förväntades alltså professorn att betrakta Greta som en överhöghet inom ämnet. Det naturliga i en meritokratisk värld vore snarare att ställa frågan varför Greta inte håller med professorn, istället för tvärtom; professorn har ju i sammanhanget åtminstone akademiska studier i bagaget. När Thunberg redan idag erkänns som en auktoritet, trots att hon saknar adekvat kunskap på området kan man som professor råka illa ut om man sågar henne. Därför uttryckte han sig också fåordigt, hade Greta fått självaste fredspriset är det därför än mer troligt att adekvata klimatstudier blivit än svårare att diskutera.

Greta bör konkurrera i de vetenskapliga kategorierna, det är nämligen där hon gör sina uttalanden. Konstigt nog är det ingen som för diskussioner huruvida Thunberg är berättigad till fysikpriset eller inte, det pris som åtminstone professorn legat närmast. Hur s.k. “klimatprotester” skulle stärka freden känns dessutom väldigt långsökt, snarare känns den radikaliserade ungdomen allt annat än fredlig. Tittar man på vad progressiv ungdom just nu gör i USA där man bränner hela stadsdelar i de städer som styrs av Demokraterna (de låter det ske pga. valåret, det brinner alltså inte i Republikanska städer), är det garanterat personer vars värdegrund i hög grad samstämmer med Thunbergs; även om hon självklart tar avstånd för våld.

Gretas lösningar tycks även till 100 % handla om socialism, dvs. staten ska utöka kontrollen och bestämmelserna över medborgare och företag istället för att man genom exempelvis bra uppfinningar och utveckling förbättrar för miljön. Tittar man historiskt finns det få exempel på att den sortens ideologi stärkt freden, snarare har den kraftigt bidragit till motsatsen. Det är dock väldigt lätt att vara för socialism och sätta sin tilltro till statens härlighet, men hur väl rimmar det när man åker runt i en skräpfylld Tesla; dvs. en lyxbil från runt 1 miljon kronor?

År efter år ser vi Greta Thunberg uppmuntra barn och vuxna att strejka en dag i veckan för att på så vis rädda klimatet, hur frånvaro från skolan eller arbetet skulle förbättra miljön är det dock få som frågat sig. Människor kör inte mindre bil eller äter mindre mat för att man undviker att vistas…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook