Etikett: Talmannen

Hur dåliga resultat kan man få men ändå få bilda regering? SD bör fälla en Alliansregering

Vi lever i den politiska korruptionens tidsålder där man uppenbart kan göra sina sämsta val genom tiderna, och ändå helt ogenerat kräva regeringsmakten. En tid där den politiskt viktigaste frågan handlar om att kontrollera vad som är sanning eller inte, genom att gemensamt med andra partier saluföra lögner om att man t.ex. skapar “skapar kaos”…

Read More

Demokratiskt tveksamt att baka in flygskatten i budgetpropositionen, förstärk talmansämbetet!

Sedan 2010 då Sverige gick från majoritetsregering till minoritetsregering har vi kunnat se ett mönster av att regeringar inte längre kör sina lagförslag via riksdagen. Istället har man använt regeringens budget som transportbåt för politiska reformer, vilket ledde till att Socialdemokraterna m.fl. bröt ut höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Även om regeringen är de…

Read More