Vart finns den massutrotning och död Greta påstår finns?

Idag är det tydligt att fler och fler förstår att den bild Greta målar upp inte stämmer med verkligheten, utan har blivit närmast av en religion. Precis som 70-talets studentrörelse är Gretas klimatstrejk vår tids socialistiska rörelse, en grupp som sannolikt inte längre är mottaglig för de många vetenskapsmän som kritiserar hennes påståenden. Problematiken fördjupas dessutom då rörelsen i hög grad är sluten, det finns inga klimatalarmister eller för den delen Jehovas vittnen som skulle ta en debatt med en kritiker; istället ignoreras dessa röster. I hennes värld blir det politiskt tillsatta IPCC sanning, trots att dessa exempelvis marknadsfört hockeystick-kurvan (med kraftigt stigande temperatur) där upphovsmannen vägrar lämna ut sin rådata; “vet” man att man har rätt behöver man inte sätta sig in i motståndarens argument – totalitarismen tid är tillbaka.

Ingen klimatalarmist vågar debattera en kritisk forskare… varför om de har rätt?

I all form av vetenskap är opponering kanske den viktigaste delen, nämligen att utomstående prövar den teori forskaren lägger fram. I Greta, Rockström och allt vad dessa heter finns inte det. De som eventuellt bjuds in av media är personer som följer SMHI:s politiska värdegrund, det har än så länge inte hänt att en akademisk kritiker ges möjlighet att kritisera dessa påståenden. Detsamma gällde migrationskrisen där man fick människor att närmast religiöst tro att alla som kom hit flydde för sina liv, det krävdes att den framlidne professor Rosling sa i Globen att det Åkesson säger är korrekt för att åtminstone några skulle förstå att den totalitära tes som lagts fram var fel.

Politiker kallar politik för vetenskap

Dagens största problem är inte Greta, hon är en produkt av det politiska samhälle vi lever i; att därför ta ut hat mot denna förvirrade tonåring är helt fel. Det som skiljer barn från vuxna är att de har inte utvecklat konsekvensanalysen, har man dessutom en diagnos där världen är svart eller vit blir det inte bättre; hon läser vad andra har sagt att hon ska läsa. Däremot är det tydligt att vänsterpolitiker idag använder klimatalarmism för att öka människors benägenhet att betala skatter, vilket är avslöjande då svaret på den påstådda klimatkrisen är socialism och marxism. Hade man velat utveckla miljöbränslen, klimatsmarta lösningar och allt vad man talar om hade man väl sponsrat företag och subventionerat solceller eller annan forskning. Istället är det mer klasspolitik, bidragssystem och amspolitik.

Att kalla någon klimatförnekare eller rasist är avslöjande

De flesta s.k. “klimatförnekare” är mer pålästa på hur fysik och kemi fungerar eftersom de studerat argumenten från båda sidor. På samma sätt är en person som kritiserar migrationspolitiken på rättfärdiga grunder många gånger mer påläst än aktivisten som står och skriker refugees wecome. Denne har nämligen aldrig tänkt en kritisk tanke. Det är nämligen mycket få som “förnekar” saker utan att ha fog för sina uppfattningar, istället är det tydligt att debatt efter debatt blir totalitära eftersom vänstern aktivt ger sig på människors person istället för att argumentera sakligt. Alarmistkritik är lika demokratiskt naturligt som att ansluta sig till Greta och tro att jorden håller på att gå under enligt Uppenbarelsebokens 16:e kapitel om Harmagedon. Att däremot utmåla människor som förnekare för att man inte har samma uppfattning, det är direkt farligt för det demokratiska samtalet!

När Greta själv inte erbjuder några lösningar, utan förs fram på en antiföretagsagenda blir det märkligt ty det är företagen som skapat den välfärd som gjort att människor kunnat gå och lyssnat på hennes mors ljuva stämma (dvs. skapat välfärd genom arbete). Det är också företagen som finansierat Gretas resa över Atlanten (en resa man får lyfta på hatten för), några hon idag skäller ut i FN. För Greta är hennes kamp verklig, tårarna är äkta och hon tror på vad hon säger; varje vädervariation blir ett tecken på jordens undergång och det skapar ångest. När man inte kan tillskansa sig sann kunskap tror man därför att de hemska företagen stulit hennes barndom, vi andra som inte är klimatalarmister njuter av en solig dag och känner en enorm frid; att Greta inte kan göra samma sak utan känner att barndomen stulits är djupt tragiskt att höra. Världen är nämligen en fantastisk plats, med mängder av rika saker att uppleva; den grad vi fått i uppvärmning sista hundra åren har dessutom gett bättre skördar (i ett växthus är det f.ö. 3-4grr så hög grad av CO2).

Hade Greta läst ekonomi hade hon förstått att det är företagens tillväxt som skapar möjlighet till forskning och innovation. Att öka beskattningen av företagen genom att kalla skatterna “miljöskatter” minskar dessa möjligheter; därför blir Gretas angrepp på företagen kontraproduktiv. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för mer miljövänliga företag, inte tvärtom. Det är dessutom en felaktig uppfattning att forskarkåren varit överens under 30 år, tvärtom finns det många som är väldigt kritiska till de politiskt tillsatta forskare som Greta ser som skriftlärda.

Ägna 5 minuter åt att betrakta argumenten från andra sidan, MIT är trots allt världens mest prestigefylld universitet… men vad vet dem?

Idag är det tydligt att fler och fler förstår att den bild Greta målar upp inte stämmer med verkligheten, utan har blivit närmast av en religion. Precis som 70-talets studentrörelse är Gretas klimatstrejk vår tids socialistiska rörelse, en grupp som sannolikt inte längre är mottaglig för de många vetenskapsmän som kritiserar hennes påståenden. Problematiken fördjupas…

Kommentera utan Facebook