Om Oberoende Förnuft

När utvecklingen inom media går åt det negativa hållet med fokus på allt utom folkbildning har redaktionen bakom Oberoende Förnuft sett att det finns en lucka i utbudet att slå sig in på. Vi baserar våra artiklar efter hur god journalistik borde vara, dvs. efter fakta inte vad enskilda användare spekulerar i på ex. Twitter. Oberoende Förnuft är helt politiskt oberoende och hyllar och diskuterar bra förslag samt kritiserar dåliga förslag oavsett vilka som lägger dem. Därför är vi inte oberoende i den meningen att vi inte har uppfattningar (det har vi i högsta grad), vi är nog att beskriva som en konservativ kraft; men vi tittar på förslagen inte vem som lägger dem. Vi tar alltså ställning ur ett oberoende perspektiv. Tidningen drivs idag ideellt (även om vi är öppna för bidrag) och innehållet reflekterar vad vi tror på, därför betraktar vi oss som en positiv kraft. Redaktionens medlemmar är alla välutbildade och har bra arbeten, således står vi med båda fötterna på jorden när vi för fram våra resonemang. Oberoende Förnuft är som sitt enda fasta ställningstagande för konstitutionell monarki.  

Vi ser det som viktigt att ett samhälle kan ha så pass högt i tak att man kan diskutera känsliga saker som fungerar dåligt, i syfte att kunna förbättra dem. Därför kan Oberoende Förnuft ibland uppfattas som provocerande,  även om utgångspunkten är en saklig och intressant diskussion till förbättring. Vi är nog många som ser problemen (dvs. inte de s.k. “utmaningarna”), men vi ser det som oerhört viktigt att våra artiklar lämnar svar på de problem vi för torgför.

Oberoende Förnuft accepterar inte några extremistiska uttalanden i våra kommentatorsfält, vår målsättning är att ifrågasätta alla dumheter; samt blockera de som förstör ett bra samtalsklimat. Vi kommer aldrig acceptera att omnämnas som någon “hatsajt”, utan vi efterfrågar personer som kan argumentera för sin sak. Respekt mot medmänniskor och respekt mot debattörerna är alltså A och O. Vi tar inget ansvar för vad som står i kommentatorsfälten, men tar oss friheten att radera det vi inte tycker står i linje med god ton.

Vårt valspråk “Kunskap, vår styrka” (Scientia, potentia nostra) skall tolkas som att våra argument baseras på kunskap istället för ren spekulation.

Ian Fernheden
Chefredaktör och Ansvarig Utgivare