Ordbok


EncyclobedinDå många ord idag skiftat innebörd har vi sett behovet av en ordbok som kommer uppdateras löpande efter att de förekommer i våra artiklar. Således kan vi också hänvisa till denna ordbok i senare artiklar om resonemanget är återkommande.

Alla människors lika värde
Samma lagar och förordningar måste gälla alla människor i ett land, alla har samma skyldigheter och rättigheter .

Beslutsfattare
ObF har insett att många på ledande position inte är “Ledare” utan låter andra grupper klubba igenom beslut istället för att leda själv. Vi går igenom begreppet i krönikan “En dålig politiker söker makt”

Doolittleräd
Jimmie Doolittle genomförde kort efter anfallet av Pearl Harbour ett kontraanfall mot Tokyo som en vedergällning av japanernas oprovocerade anfall. Mer info kan läsas på Wikipedia

Ensamkommande Individ
Idag finns det flera rättsfall som påstår att barn inte är barn, således använder vi ordet Individ istället.

Gedigen
Vi definierar ordet Gedigen som solid, äkta, pålitlig och grundlig.

Grisen i säcken retorik
Att retoriskt lägga fram lösningar som bygger på förslag man inte vill specificera. T.ex. “Rösta på mig så vänder utvecklingen, vi utgår endast från modern forskning”.

Inflytande
ObF anser att den som vill förändra saker efter ideologisk övertygelse istället för ett maktbegär söker inflytande för sina förslag.
Vi går igenom begreppet i krönikan “En dålig politiker söker makt”

Jämlikhet / Equality of Opportunity
En historisk liberal uppfattning som handlar om att alla är lika inför lagen, du blir inte dömd hårdare för att du är man eller kristen. Alla barn har rätt att gå i skolan är en jämlik reform.

Jämställdhet / Equality of Outcome
En socialistisk tanke om att det finns en orättvisa om någon tjänar mer än mig, där man använder kön, läggning, etnicitet för att påtala dessa orättvisor. Tjänar Bengt bättre än Åsa är det ett jämställt problem utifrån kön, en orättvisa; även om Bengt har mångårig mer erfarenhet och bättre utbildning. Används även retoriskt mellan den förtryckande kapitalisten och arbetaren (som offer) av socialister.

ISIL
Oberoende Förnuft förkortar Islamiska Staten i Irak och Levanten som ISIL.

Krösus Sork-perspektiv
Att misstänkliggöra människor pga. deras rikedom.

Kränkt
Kränkt innebär att någon går över gränsen och gör intrång på antingen dina rättigheter eller din person.

Kultur-vandal / Kultur-vandalism
Person som driver agenda om att undergräva (de själva säger ofta “utmana”) traditioner. Till skillnad från “Kulturmarxisten” (ett både otrevligt och nedlåtande ord) är kultur-vandalen inte politisk definierad utan kan höra hemma så väl vänster som höger.  Kultur-vandalen ägnar sig alltså åt kultur-vandalism. Vi går igenom begreppet i krönikan “Kan vi inte fira Lucia i år utan att känna oss kränkta?

Könsrasist
Oberoende Förnuft har insett att vissa grupper är politiskt accepterat att rasificera kring, vi menar på att de som anser att kvinnor eller män (utifrån sina kön) inte kan uttala sig om olika saker är könsrasister.  Man kan testa meningar genom att byta ut ordet “man” eller “kvinna” mot “invandrare” och fråga sig om det låter rasistiskt. Är svaret ja, är kommentaren sannolikt könsrasistisk. Vi går igenom begreppet i krönikan “Som feminist är det okej att hata”


Ledare
ObF har insett att många på ledande position saknar ledaregenskaper, dvs. man “fattar beslut” istället för att staka ut en riktning åt vilket håll organisationen ska gå. Vi går igenom begreppet i krönikan “En dålig politiker söker makt”

Logos
ObF anser att logos-argumentation utgår från fakta istället för känslor. Vi går igenom begreppet i krönikan “Vikten av gränskontroller – Hur dumma är vi?”

Makt
Många ledare söker idag “Makt” dvs. vill bestämma över andra. Detta står i motsats till Inflytande som handlar mer om att kunna påverka någon. Vi går igenom begreppet i krönikan “En dålig politiker söker makt”

New Public Management (NPM)
Fenomenet innebär att istället för att man satsar på kärnverksamheter som sjukvård, polis, äldreboenden, museum etc. har den statliga byråkratin växt lavinartat med fokus på kommunikation, informationsverksamhet, upphandlingsrutiner, it-frågor, ledarskapsutbildningar, beslutsvägar, juridiska funktioner eller cirkulär ekonomi, ofta med stor entusiasm och kraft från ledningsgruppen. Detta beror på att man saknar kunskap i thoraxoperationer, mordutredningar, forskning och att många ledare är antingen politiker eller kommer från helt andra verksamheter än de man nu leder. Läs gärna Professor Arnqvists utmärkta artikel: https://www.svd.se/fel-nar-medlen-gors-till-malen-i-offentlig-verksamhet

Oikofobi
Den brittiske filosofen Roger Scruton har istället uppfunnit ett nytt begrepp, Oikofobi. Enligt Scrutons definition är en oikofob någon som kritiskt granskar och nedvärderar den egna kulturen, medans hen istället beundrar den kultur andra har. Vi går igenom begreppet i krönikan “Sverige lider av Oikofobi, våra traditioner nedvärderas”

Petrus, (“Lex Petrus”)
Jesus lärjunge Petrus valde att förneka Jesus när han fick frågan om han var lärjunge. Numera är det vanligt att se politiker göra en s.k. Petrus, genom att förneka och distansiera sig. Ett utmärkt exempel är Lars Leijonborgs Lex Petrus i TV4-morgonsoffa.

Patos
ObF anser att patos-argumentation utgår från känslor istället för fakta. Vi går igenom begreppet i krönikan “Vikten av gränskontroller – Hur dumma är vi?”

Respekt
Handlar om att vara artig och vänta på sin tur, men också i stora drag låta andra människor vara som dem är. ObF definierar inte Respekt som att rikta vapen mot obeväpnade människor. Vi går igenom begreppet i krönikan “Julklappar vs. Flyktinghjälp”

Solidaritet
ObF definierar Solidaritet som den som faktiskt betalar för den grupp man visar solidaritet mot. Vi anser inte att den som talar om vikten att visa solidaritet men inte bidrar själv är solidarisk. Vi går igenom begreppet i krönikan “Julklappar vs. Flyktinghjälp”

Statsmannaskap
ObF definierar Statsmannaskap som att en politisk ledare på ett pragmatiskt sätt både kan förutse jobbiga situationer men att också kunna uppvisa ledarskap när tuffa beslut behöver tas. Vi går igenom begreppet i krönikan “Media använder “Öppna era hjärtan som slagträ”

Traineejobb
Ett påhittat jobb som bekostas av skattebetalarna, där man ska ta in arbetslösa i vården. Förslaget har kritiserats eftersom man saknar resurser för handledning och arbetet inom vården kräver år av utbildning.