Foto Regeringen Löfven: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons // Montage: Oberoende Förnuft

Som vi många gånger sagt och gärna säger igen, socialism är en ideologi byggd på lögner; där företrädarna ljuger utan att blinka. Bryter man ner ideologin till dess mest grundläggande resonemang är till och med det första man hittar en lögn, dvs. lögnen om att en människa med bra inkomst är girig om vederbörande inte betalar högre skatt än en fattig. När socialister är de som skriker högst om alla människors lika värde, tåls det att fråga varför denna lögn inte innefattar rika? Sanningen är att alla landets medborgare borde älska kapitalister, det är kapitalister som byggt Sverige starkt; Socialdemokratin har med ännu en lögn tagit på sig äran.

Har socialismen skapat någon s.k. “välfärd”?

Socialism handlar alltid om att människor som aldrig tjänat några pengar, får en massa pengar att göra av med; och då tycker man alltid att man har för lite. Lite som en girig unge som får saker varje vecka men aldrig är nöjd utan ska ha mer. Därför hittar man på olika skatter som låter bra, klimatskatt, bensinskatt, köttskatt, mansskatt, värnskatt där dessa ska gå till att förbättra olika saker, sanningen är (till skillnad från dessa människors lögner) att de går in på samma konto och ner i dessa människors fickor och det svarta hål vi kallar svenska staten. Att tro att någon som aldrig dragit in en krona, bygger upp en verksamhet genom att öka dess kostnader är en mycket naiv uppfattning; dessa vet inte mycket om ekonomi. Visst socialdemokratin har gett oss en massa bidrag, men hade vi inte haft bidragen är det inte en helt otrolig tanke att lönerna och vinsterna varit mycket bättre dvs. mer investeringar och fler jobb. Backar man 50 år hade både Schweiz och Sverige samma antal människor, storföretag samt två valutor som var värda lika mycket. Idag har Schweiz en valuta som är värd 10 gånger mer, de har kvar sina storföretag (vi har 1-2 st kvar) samtidigt har de inte haft långvarigt socialistiskt styre med höga bidragssystem som följd; dvs. företagsklimatet har varit positivt vilket spillt över på landet och befolkningen. I Sverige har vi istället socialismen jagat företagen och de rika att de lämnat landet (pga. sin s.k. “girighet”), är det att bygga välfärd?

Lögnens ideologi

Socialism oavsett om den förekommit i Sovjet eller Sverige har också innefattat att sopa problem under mattan, vilket gjort att man som sanningssägare kunnat råka mycket illa ut (finns många exempel i serien Chernobyl). Samma mekanismer har gjort att socialdemokraterna velat räka brottsstatistik annorlunda, att man förtidspensionerat människor (för att få ner arbetslösheten), velat avskaffa läxläsningen (för att skolan gått för dåligt) och nu vill man avskaffa mattebetyget eftersom för många inte klarar mattematiken. Det här är klassisk socialism, man ljuger för sig själv hellre än att man löser problemen. En socialist ser allt i pengar, eftersom “hen” aldrig haft några; därför tror man att alla problem i samhället beror på avsaknad av pengar. Lärarnas problem är kanske inte alltid att de har för låga löner, att vi inte anställer ännu fler i läraryrket (dvs. utökar vår socialism) utan att det gått inflation i läraryrket och människor som knappast duger som barnpassare nu ska lära andra multiplikationstabellen; åtminstone fick man den känslan när man såg Klass 9A:s andra säsong när superlärarna skulle coacha “mindre framgångsrika” kollegor. Det kan också ha förklaringar i att lärarna som alla andra yrken drunknar i formulär, utvärderingar och annan administration; bortsett från att vara jourhavande kompis, väktare, bitr. socialtjänst utöver just multiplikationstabellen.

Vilka värnar egentligen socialisterna?

Faktum är att de som hade tjänat mest på kapitalistisk politik är många av de grupper som idag är lika röda som mässlingen, vårdpersonalen eller lärarkåren. Det är egentligen helt ofattbart att några som är så välutbildade gjort sig så beroende av socialismen, dvs. i utbyte mot sin lojalitet (sina röster på valdagen och fackliga representation) så går man med på att få några hundralappar i höjd lön av de “värnande” socialdemokraterna. Hade vi haft ett försäkringssystem där alla som tog försäkringen fick en rejäl skattesänkning (eftersom man finansierade sina kostnader själv), hade en sjuksyster tjänat betydligt mer och våra vårdbolag hade kunnat avsätta än mer pengar till forskning; eftersom marknaden måste förädla sina produkter för att människor på sikt ska vilja köpa dem. Därför är också de länder med minst grad av socialism de länder som satsar mest på forskning, den s.k. “girigheten” som vänsterpolitiker gärna pratar om på en sjuksyster eller lärare tjänar för mycket är så klart problematisk när samma socialistpolitiker tjänar minst det dubbla. Hur lärarkåren och sjuksystrarna kan sympatisera med socialismen när dessa tagit deras pengar till sina egna och andra byråkraters löner, är helt ofattbart! De är utan tvekan Sveriges mest grundlurade individer, eftersom man tror att man ser till kollektivet (vilka istället tar pengarna själva eller plöjer ner i nya kommissioner eller utredningar…).

Sverige behöver ett nytt tänk, ett tänk där vi lyfter samhället genom kapitalism där fler blir rika och fler företag startas. Våra elever måste kunna konkurrera med andra länder, att därför tro att ett avskaffat mattebetyg; kunskapens mest grundläggande beståndsdel är att skada vårt land djupt. Inte ens i ett korrupt u-land i Afrika skulle man kunna tänka sig något så dumt, eftersom dessa är drivna att bygga starka samhällen; därför är Afrika den världsdel där kapitalismen (dvs. inte socialismen) växer mest idag. Sverige behöver vara ett samhälle som erbjuder människor arbeten istället för mer bidrag, ett samhälle med låga skatter eftersom de inte behövs för människor kan leva på sin lön. Desto mindre bidrag vi plockar ut, desto mindre skatt behöver staten; förutsatt att våra politiker inte ökar sina löner då man ser utrymmet. Vi behöver inte mer socialism där problem efter problem “städas bort” med mer lögner, utan vi måste ha människor på ledande position med erfarenheter och personer som lyfter fram problem för att lösa dem. Ett samhälle där man belönar människor som kommer med lösningar, istället för att sparka dem för att de påtalat problem.

Det finns inga som gjort vårt land så fattigt som socialister, det spelar ingen roll att dom kallar sig demokrater. Att de röstar om att dela ut vårt lands välfärd i sina enorma svarta hål, gör inte att det är mindre socialism i budskapet; ideologin är tvärtom lika skadlig. Sverige behöver fler människor som bygger kapital, det ger spridningseffekter med forskning, underleverantörer, export, högre löner dvs. mer välfärd. Att ens tro att välfärd mäts i hur mycket bidrag socialister väljer att dela ut, är lika mycket kritiskt tänkande som en hund som går lydigt i husses koppel. Välfärd skapas av företagen och människorna som arbetar där, inte hos politikerna; tror man att det är tvärtom är man mycket grundlurad. Tyvärr är det många som är det, och det beror på att socialismen – det är lögnens ideologi!

P.s. I Sverige betalar vi idag för utökad byråkrati och administration för att hantera den befintliga byråkratin och administrationen, det är dags att börja städa! En avskaffning av mattebetyget kommer inte stärka “jämställdheten“, det kommer endast skada vårt lands anseende internationellt för att inte tala om intellektet av en hel generation.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook