Varför tyst i Sverige om att CNN egentligen avfärdar Trump-Ryssland som “bullshit”?

IngressRunt om i världen (förutom i Sverige) sprids just nu nyheten om att CNN:s producent John Bonifield ertappats att inför dold kamera erkänna att CNN inte har något på Trump, ändå väljer dessa att rapportera och associera honom till Ryssland för att få tittare och läsare.  Producenten går till och med så långt att han ger President Trump rätt att man aktivt bedriver häxjakt mot honom. Det man säger mellan raderna innebär alltså att man hittar på misskrediterande nyheter för att man tjänar ekonomiskt på det. Rimligen kan man fråga sig om det således är journalistik man sysslar med på CNN:s redaktion? Enligt producenten har ordern kommit från högsta ort (CNN:s VD) där denne beordrat sin personal att fokusera på Trumps påstådda kontakter med Ryssland, det lämnade klimatavtalet fick man enligt Bonifield bara ägna sig en dag åt. När klimatavtalet faktiskt är en riktig nyhet, är prioriteringen obegriplig och mycket graverande om det är nyhetsrapportering som är affärsidén?

Lika inför lagen, men inför media?
CNN:s producent Boniefield menade även att man ändrat sin policy hur man rapporterar nyheter kring olika presidenter, Trump attackerar man aktivt eftersom CNN:s tittare är liberala och vill se Trump bli hårdgranskad. I den bandade inspelningen tillägger han att hade man granskat Obama på samma sätt, dvs. hårdgranskat alla hans förslag på samma sätt som man idag gör med Trump hade tittarna inte gillat det (“been turned off”). Tittarna hade betraktat det som att man hade attackerat Obama om så var fallet. Han tillägger dessutom att den ryska kopplingen till Trump “kan vara bullshit” eftersom “det mesta är bullshit just nu” eftersom man “saknar säker bevisning” (“giant proof”). Han tillägger även att det pågår en utredning, men hade denna hittat något graverande hade det läkt och då hade CNN vetat om det. Producenten tillägger att han inte tror att det finns något, men att man fortsätter att gräva. Det producenten säger mellan raderna är att man skriver dessa stories om Trump eftersom det genererar tittare, det faktum att man inte har något konkret tycks vara av sekundär natur. Vad hände med oskyldig tills motsatsen är bevisad?

Demokrati vs. Fake News
Söker man på CNN på SVT:s hemsida (vår public service) handlar de flesta artiklar som kommer upp om Donald Trump, det faktum att nu CNN ertappats med att driva journalistik som handlar om raitings istället för substans innebär alltså att även Sverige exponerats för detta fenomen. När SVT under tisdagskvällen rapporterar att omvärldens syn rasar kring Trump, måste vi åtminstone ställa frågan om det kan finnas ett samband med dagens avslöjande? Hur mycket har Trump påverkats negativt pga. CNN agerat som de gjort? Är avslöjandet sant innebär det dessutom att Trump har haft rätt när han inte velat ta frågor från CNN, och avfärdat dessa som fake news; något som avfärdats som ett demokratiproblem.

”Den tillträdande presidenten Trumps försök att straffa ett amerikanskt medieföretag, för vad han anser vara ofördelaktig rapportering, och hans nedsättande yttranden om presskåren är den typ av skurkaktiga beteende man vanligtvis ser i auktoritära regimer” skriver amerikanska Pens ordförande Suzanne Nossel, enligt TT.  Pen är en internationell organisation som slår vakt om yttrandefriheten och förföljda författare. (Källa Aftonbladet)

Det finns därför fog att ställa frågan vad som är mest allvarligt, en tidning som publicerar osanna, overifierade eller tveksamma komprometterande uppgifter som sanna eller en president som inte vill svara på dessa frågor? När CNN använt ordet Ryssland nästan 16 000 gånger (overifierad uppgift) sedan Trumps tillträde som president, måste man förstå att avslöjandet är ytterst allvarligt eftersom CNN satt sig över demokratin. Efter gårdagens avslöjande hamnar exempelvis Trumps uttalande nedan i ett helt annat ljus.

SVT:s källkritik
Hur är det möjligt att SVT publicerar uppgifter från CNN, ett utländskt privatägt företag med helt andra intressen (exempelvis vinst) än public service vars oberoende är fäst i lag? Är uppgifterna sanna har alltså SVT (och säkerligen andra medier) publicerat artiklar vars innehåll kan ifrågasättas som fake news? I det läget kan man föra frågan till sin spets, hur väl rimmar public service med oberoende nyhetsbevakning? Kan en ledning som får sin integritet och oberoende ställning ifrågasatt sitta kvar om det här visar sig vara sant?

När en av jordens största nyheter inte fångas upp av svenska medier, som dessutom vållar frågor om hur man agerat i Sverige tåls det att fundera på varför? När media dessutom pratat om andra “Trump-kandidater” i olika länder som påstås vara i maskopi med Vladimir Putin, kan man fråga hur mycket sanning som finns när dessa politiker officiellt fördömer Putins ageranden. I Sverige har vi exempelvis sett liknande fenomen där exempelvis Annie Lööf (C) varit pådrivande i att utmåla Jimmie Åkesson (SD) som Putins man, eftersom Sverigedemokraterna inte röstat för liberal politik i EU-parlamentet; Åkesson har i sin tur hävdat att SD varit för nationell upprustning under en längre tid för att motverka ryska intressen . Vad var egentligen Putilov-affären? Källkritik är sannolikt bland det viktigaste en förälder kan ge sina barn, när man uppfattar världen på ett visst sätt; kanske det är precis tvärt om? Åtminstone tåls tanken att fundera på efter gårdagens avslöjande.

Runt om i världen (förutom i Sverige) sprids just nu nyheten om att CNN:s producent John Bonifield ertappats att inför dold kamera erkänna att CNN inte har något på Trump, ändå väljer dessa att rapportera och associera honom till Ryssland för att få tittare och läsare.  Producenten går till och med så långt att han…

Kommentera utan Facebook