Moderaterna borde gå till val i grenen sjukvård istället för offentlig upphandling

IngressUppenbart lever vi i felprioriteringarnas land, när ett parti som Moderaterna går fram i Stockholms landsting med att bli bäst på offentlig upphandling. Först och främst kan man fråga sig vad begreppet innebär? För det andra kan man fråga sig om det finns någon exempelvis cancersjuk människa väntandes på operation, som tycker upphandlingsrutiner är korrekt prioritering när vården ser ut som den gör? Det faktum att Stockholms landsting haft en rad problem med upphandlingar är inget man går till val på att lösa, detta är något medborgarna förväntar sig ska fungera. 

New Public Management
Fenomenet “New Public Management” (NPM) har kritiserats av professor Arnqvist, och innebär att man väljer att vara duktig på ledarskapsutbildningar, upphandling, teambuilding, kommunikation, PR, beslutsvägar, it-frågor, informationsverksamhet istället för kärnverksamheten som för ett landsting är sjukvård. Därför kan man fråga sig vad Västernorrlands landsting har för övriga kostnadsposter när de tvingas lägga ner förlossningsvården på Sollefteå sjukhus.

Bäst på offentlig upphandling?
Uppenbart har Moderaterna problem på sin PR-avdelning eftersom denna typ av annonser publiceras, kan detta ens gå att mäta? En vara som blir upphandlad efter billigaste pris kan också vara väldigt dålig, således borde det vara folket som ytterst avgör hur väl en upphandling fungerat. När Stockholms landsting köper in strumpor för 6000 kr paret handlar det inte längre om att bli bäst på upphandling, utan att avskeda de individer som låtit det passera; dvs. vi måste utkräva ansvar. Företag som uppträder bedrägligt bör också tillsammans med deras nyckelpersoner svartlistas från att någonsin få deltaga i offentlig upphandling. Vi kan inte ha en situation där man intar en passiv inställning mot figurer som har ocker som affärsmodell. Problemet handlar således om att rättsstaten befinner sig i limbo, ansvarsutkrävande från tjänstemän och politiker saknas; dvs. inte i avsaknaden i bättre upphandlingssystem. Således kan man tolka Moderaternas utspel i Stockholm som att en röst på dem är en röst på att Moderaterna tänker följa lagen. Som ekonom är det dock oroande att ansvarigt finanslandstingsråd måste åka till Almedalen för att hålla detta seminarium på Strand Hotell, vad kostar kalaset, representationen samt logi för att göra ett utspel att man i praktiken lovar att följa upphandlingslagen?

Fullt fokus på sjukvården och ordningsmakten
När landet ser ut som det gör är det ofattbart att man inte levererar fler förslag hur man ska lösa alla problem? Hur ska sjukvården bli bättre? Vad kan man göra för att korta köerna? Uppenbart har välfärden redan krackelerat (den är inte längre på väg) när kvinnor föder i bilar eller när för tidigt födda svenska barn tvingas flyga till Finland pga. platsbrist. När Moderaterna samtidigt går ut och presenterar skattesänkningar kan man fråga vem man representerar? Visserligen kan en sänkt skatt ge fler folk arbete, men det bygger på att fler människor blir skattebetalare. Problemet idag handlar om att människor saknar både meriter och språkkunskaper dvs. de efterfrågas inte, en sänkt skatt kommer således inte göra dessa anställningsbara än mindre öka deras drivkraft (eftersom de inte tillhör den reella arbetskraften).

Moderaterna måste börja leverera konkret politik hur man ska åtgärda landets problem, istället för att göra utspel som kan liknas vid rena företagsmissioner; numera om att man ska bli laglydig. Oberoende Förnufts målsättning är att vi ska vara Sveriges bästa tidning, det vill vi bli genom att skriva relevanta texter som är välgrundade och genomtänkta; där vi erbjuder konkreta lösningar på svåra samhällsproblem. Vi skriver inte artiklar där vi beskriver problem eller verkligheten, de flesta människor upplever redan de problem som finns. Vi byter inte heller logotyp på löpande band, eller kommer med en rolig flashig slogan; istället får vi erkännande för att ni läsare identifierar er med hur vi vill lösa olika samhällsproblem. Vi har även en aktiv dialog med våra läsare som är mycket konstruktiv, vilket också är en viktig aspekt av en demokrati. Så här borde även Moderaterna resonera, och det faktum att man inte gör det gör att när man tappar i relevans står det i proportion till antalet väljare.

 

Uppenbart lever vi i felprioriteringarnas land, när ett parti som Moderaterna går fram i Stockholms landsting med att bli bäst på offentlig upphandling. Först och främst kan man fråga sig vad begreppet innebär? För det andra kan man fråga sig om det finns någon exempelvis cancersjuk människa väntandes på operation, som tycker upphandlingsrutiner är korrekt…

Kommentera utan Facebook