UD bör omgående kalla upp Libanons tillf. ambassadör

IngressEfter avslöjanden om att Libanons tillförordnade ambassadörs lägenhetsaffär där en svensk medborgare blivit lidande pga. diplomatisk immunitet behöver Utrikesdepartementet agera. Vi kan inte acceptera att en utländsk ackrediterad diplomat viftar med diplomatisk immunitet och dessutom hotar med att “orsaka stor skada”, den sortens agerande ligger varken i Sveriges eller Libanons intresse. Det faktum att innehavaren av förstahandskontraktet inte hade rätt att hyra ut sin lägenhet, vilket påtalades dag två, borde fått diplomaten att acceptera beslutet istället för att ockupera lägenheten. 

Persona non grata
Väljer den tillförordnade ambassadören att fortsätta detta bråk, vilket idag lätt till två polisanmälningar (en till varje part) om egenmäktigt förfarande bör Sverige förklara denna diplomat persona non grata. Vi kan inte ha en situation där utländska diplomater beter sig hänsynslöst och sätter svenska medborgare i kläm, med enorma kostnader för dessa som följd. Svenska utrikesdepartementet borde därför antingen skaffa fram en ny lägenhet om man värnar relationen med Libanon, alternativt ge diplomaten en tidsfrist att lämna lägenheten. Respekterar vederbörande inte våra medborgare eller våra lagar; kan det inte vara i vårt lands intresse att låta diplomaten stanna i landet.

Väljer diplomaten att stanna kvar i lägenheten bör Sverige förklara henne persona non grata. Sannolikt kommer det i det korta perspektivet skada relationen men i det längre loppet behöver det finnas ett ömsesidigt förtroende mellan värdland och deras företrädare. Vi som medborgare ska också kunna förvänta oss att landets regering och utrikesdepartementet sätter våra intressen först, istället för att agera passivt när Svenska medborgare hamnar i kläm. Det är knappast förtroendeingivande att utländska diplomater försöker utnyttja Wienkonventionen framför svensk lagstiftning. Det är inte troligt att denna huvudvärk kommer gå över av sig självt när vederbörande viftar med sin diplomatiska status utan Utrikesdepartementet behöver agera. 

Efter avslöjanden om att Libanons tillförordnade ambassadörs lägenhetsaffär där en svensk medborgare blivit lidande pga. diplomatisk immunitet behöver Utrikesdepartementet agera. Vi kan inte acceptera att en utländsk ackrediterad diplomat viftar med diplomatisk immunitet och dessutom hotar med att “orsaka stor skada”, den sortens agerande ligger varken i Sveriges eller Libanons intresse. Det faktum att innehavaren av…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook