Endast högerpolitik kan kraftigt och långsiktigt höja pensionerna !

I dagarna har det diskuterats (samtidigt som människor mördas dagligen på gatan eller mister livet i sjukhusköer) att socialisterna överväger att göra pensioner till sin huvudfråga. När de inte löst något annat påtagligt problem kan man fråga sig om någon tror att de kommer dubbla de lägsta pensionerna? Det finns inga som är så lurade som svenska pensionärer när det kommer till att rösta på Socialdemokraterna, eftersom skulle pensionerna stiga kraftigt skulle dessa börja rösta höger. Det har socialisterna förstått och därför gjort sina väljare beroende av bidragssystem, olika tillägg eller andra saker för att till varje val ha en ny liten reform för att vinna dessa grupper; “nu får lilla farmor 200 kr till i höjt bostadsbidrag så länge hon röstar vänster”… Inget socialistiskt system har nämligen gjort arbetarna som grupp rika, utan det enda som skett är att fabrikören som tidigare ägde fabriken nu drivs av någon med rätt partibok som tjänar multum; där arbetarna har sänkt lön eftersom socialisten inte kan driva företag så bra som den tidigare ägaren. Socialism fungerar nämligen som ett pyramidspel i praktiken, där de högst upp i pyramiden gör vinst på bekostnad av den s.k. “arbetaren”.

Pyramidspel och socialism fungerar på samma sätt

Gemensamt för både ett vanligt pyramidspel och en socialistisk ekonomi är att båda bygger på att lura i vanligt folk att betala in pengar, pyramidspelet lovar avkastning medans socialisten numera pratar om att det måste göras för klimatet, genus-jämställdheten eller att rika är för förmögna; principen är densamma. I båda fallen är det bedragaren eller socialisten som bestämmer vem som ska få vilken avgift (spelledaren), och i båda fall försöker båda rekrytera sina kamrater i att tro att systemet är “fantastiskt”. Problemet är att när man inte hittar fler investerare eller skattebetalare som vill betala in pengar så faller systemet, eftersom antalet människor som vill ha avkastning eller välfärd blir för många; dvs. varorna, tjänsterna eller utbetalningarna tar slut (vilket skedde i öst och nu sker i svensk sjukvård) och vi får köer. Efterfrågan är helt enkelt för stor till det utbud som finns, och marknaden får inte möjlighet att rätta till problemet. Varför ska en förmögen person stanna i Sverige när vederbörande inte får något för de enorma pengar de betalar in, och de dessutom beskrivs som giriga för att man inte vill att skatteverket ska ta pengarna med våld (prova säga nej till Skatteverket)? Vart finns tacksamheten? Varför ska en canceroperation eller begravning vara dyrare för en rik person om alla nu “är värda lika mycket”?

Pyramidspel och pensioner

Problemet med våra pensionsnivåer är att för få betalat in för lite och att hela systemet är underfinansierat, dvs. precis som pyramidspelet försvinner högre kostnader ut än vad som kommer in. Socialisterna kommer aldrig höja de lägsta pensionerna till 16 000 skattefria kronor när dessa idag har ungefär hälften, eftersom man vill behålla dessa personer som röstboskap i beroendeställning till partiet. Makten är viktigare än att ge sina väljare en dräglig tillvaro, någon annan slutsats är omöjlig att dra efter 100 år av socialistiskt maktinnehav. När förmögna människor inte tycker att de får något för pengarna gör man sig därför oberoende av staten genom privata pensionsalternativ, vilket inte är så konstigt då man dels står för den verkliga solidariteten och samtidigt inte får ett tack utan blir kallad girigbuk. Snarare kommer endast socialism att försämra det ekonomiska utgångsläget när fler förmögna människor och företag lämnar landet, vilket kommer att göra det svårare och svårare att höja pensionerna i framtiden desto längre vi har detta egoistiska system (där människor fokuserar på sina rättigheter istället för vad man drar till stacken). Poängen är att hitta nivåer där förmögna anser att de får valuta för pengarna och VILL stanna, varför inte en välfärdsmedalj där man som stor skattebetalare kan känna sig uppskattad. Ett erkännande av staten för de enorma insatser man gjort (blir du provocerad av tanken på en sådan medalj är du sannolikt mycket långt indoktrinerad i socialism… fortsätt därför läsa för vidare avkodning).

Högerpolitik är enda vägen till ett tryggt pensionssystem

Det Sverige måste göra är att öka exporten och vinsterna i våra företag, så att fler får jobb och pensioner betalas in av fler. Det kommer aldrig att gå om färre och färre ska betala mer och mer till pensionerna, den sortens socialistiska prognos är att långsiktigt skapa otroliga slitningar i samhället. Därför leder ALLTID socialism till de enorma klyftor de försöker bekämpa, det börjar med kapitalisterna som man jagar ut ur landet; där senare partiveteraner blir de som genom korruption lever helt andra liv än sina väljare. Ska vi vända systemet måste vi genom högerpolitik skära i alla onödiga kostnader och lägga ner de myndigheter som inte tillför bestående värden till folket, samt även flytta myndigheter från Stockholm till orter som har hög arbetslöshet; för att både få ner kostnader och omallokera resurser. Är det rimligt att offentligt anställda ska sitta i dyrare lokaler än vad ett vanligt företag har råd med? Varför ska vi ha dyra administrationssystem med personal för att hantera alla möjliga avdrag, bidrag och juridiska snårigheter när man istället kan ersätta dem med en skattefri pension dessa kan leva av? Är det en rimlig avvägning att skapa offentliga arbeten till stor kostnad för att administrera människors bidrag som då minskas pga. dessa kostnader?

Vill vi höja välfärden för de allra fattigaste är det genom ökade skatteintäkter som människor vill betala, dvs. fler skattebetalare som betalar en mindre skatt. Vi behöver fler personer med samma småländska psyke som Ingvar Kamprad, som förstår att man inte kan lägga 100 000 kr på post-it lappar eller miljoner på kaffeautomater. Det faktum att svenska folket har bland världens högsta marginalskatter, där man dels betalar skatt på inkomsten och sedan 25 % moms på alla varor gör att pengarna för att dubbla pensionerna idag finns i systemet; politikerna lägger dem på annat. Upphandlingssytem, PR-kampanjer, menskonst, public service, genusarbete, socialistiska jämställdhetsdagar, teambuildning, ledarutbildningskurser, konferenser utan resultat och Almedalen som alla har gemensamt att de tillför inte den sjuke, fattige, hårt arbetande personen någonting; politikerna och deras gelikar tar endast den välfärd vanligt folk efterfrågar. Vill vi ändra det måste människor genom ekonomisk omallokering göras oberoende av staten, det kan endast göras via högerpolitik!

Vänsterpolitik kommer endast suga ut välfärden ur oss alla, eftersom mindre och mindre pengar kommer in. Det är inte skrämsel, det är verklighet för alla länder som tillämpar socialism som begrepp. Socialdemokrati är inte mindre socialism bara för att man kallar sig demokrater, det är samma ruttna ideologi oavsett vad dessa kallar sig. Socialism gör nämligen sina väljare både själviska och giriga, och utvecklingen mot ett beroende av staten tar form; det slår inte fel.

I dagarna har det diskuterats (samtidigt som människor mördas dagligen på gatan eller mister livet i sjukhusköer) att socialisterna överväger att göra pensioner till sin huvudfråga. När de inte löst något annat påtagligt problem kan man fråga sig om någon tror att de kommer dubbla de lägsta pensionerna? Det finns inga som är så lurade…

Kommentera utan Facebook