Studie av The Economist försvarar Google mot anklagelser om partiskhet

Oberoende Förnuft har tidigare rapporterat om anklagelser gällande ideologisk snedvridning hos Google. Högertidningen The Economist har undersökts frågan via kontrollerat experiment, och når nu slutsatsen att Googles informationsförmedling inte är ideologiskt färgat.

Tidningens experiment gick ut på att genomföra ett stort antal upprepade sökningar, där resultatet jämfördes med statistiska måttstockar som framställdes på förhand. Dessa måttstockar var baserat på den uppskattade mängden nyhetsproduktion hos medierna i sökträffarnas samt deras räckvidd och sanningshalten i deras reportage. En tidning med stort antal läsare, bedömdes i måttstocken vara värd fler träffar än en tidning med få antal läsare. En tidning som sällan ertappats med felaktigheter bedömdes på samma sätt vara värd mer träffar än en tidning som ofta spridit desinformation.

Sedan valde de ut en browser (d.v.s internetprogram, till exempel Internet Explorer) utan någon tidigare användning på datorn i fråga (tidigare sökningar färgar annars resultatet). Datorn var placerad rent geografiskt i vad tidningen kallar “en del av delstaten Kansas som ideologiskt tillhör den politiska centern [d.v.s varken höger eller vänster]”. De sökte sedan efter 31 termer, varje dag under 2018 genomfördes dessa 31 sökningar.

The Economist genomförde därefter en ytterligare skattning av utvalda nyhetsmediers popularitet på sociala medier. Samt genomförde en bedömning av träffsäkerheten i deras nyhetsreportage, denna uppskattning gjordes med hjälp av flera oberoende faktagranskande hemsidor – och de vägdes även in en opinionsundersökning av hur allmänheten själv bedömde trovärdigheten hos de olika webbpublikationerna i fråga.

Detta var menat att simulera hur en så pass objektiv sökmotor som möjligt, skulle presentera nyhetssidor utefter de ideologiskt neutrala kriterierna av sanningshalt och populariteten hos webbpublikationerna.

Om påståendet om politisksnedvridning hos Google skulle till att stämma, då borde vänster-, och liberalt orienterade sidor vara överrepresenterade bland sökresultaten – d.v.s överrepresenterade i relation till deras uppskattade träffsäkerhet och mediala räckvidd. Något sådant utfall uppkom dock inte.

New York Times fick till exempel betydligt svagare närvaro än väntat, enligt uppskattningarna borde sidan ha utgjort 9.2% av sökträffarna – i själva verket utgjorde den 3.2%.

I absoluta tal hade vänster och liberala nyhetssidor större närvaro än konservativa, men denna överrepresentation var i proportion till den tidigare nämnda uppskattningen av sanningshalt och räckvidd. D.v.s överrepresentationen tycks orsakas av objektiva meriter, inte av partiskhet hos Google. Konservativa sidors underrepresentation korrelerade med deras generellt sätt lägre skattning i frågan om sanningshalt, samma fenomen gällde vänsterradikala hemsidor som också generellt bedömdes mindre sanningsenliga.

The Economist medger att deras undersökning inte definitivt motbevisar Googles påstådda partiskhet.

Oberoende Förnuft har tidigare rapporterat om anklagelser gällande ideologisk snedvridning hos Google. Högertidningen The Economist har undersökts frågan via kontrollerat experiment, och når nu slutsatsen att Googles informationsförmedling inte är ideologiskt färgat. Tidningens experiment gick ut på att genomföra ett stort antal upprepade sökningar, där resultatet jämfördes med statistiska måttstockar som framställdes på förhand. Dessa måttstockar var baserat…

Kommentera utan Facebook