Nästan var femte Amerikansk dollar trycktes förra året: Den globala ekonomins framtid vilar på en vågad teori

Över 3,38 biljoner amerikanska dollar har tryckts sedan 2019, rapporterade City A.M. Uppskattningar ligger på att omkring 20% av alla dollar trycktes under 2020. Den Amerikanska centralbanken har genererat pengar för att möta de ekonomiska behoven skapade av Covid-19, röster inom USA:s opposition ropar på ännu större utgifter – Joe Bidens vägran att ge varje vuxen Amerikan 2 000 dollar vardera utgör i sammanhanget ett kontroversiellt ställningstagande.

Erik Norland, senior-ekonom vid CME Group, uppger att Brittiska centralbanken och Europeiska centralbanken (ECB) skapar ny valuta i liknande mängd för tillfället. I mars förra året rapporterade Reuters att ECB planerade att trycka upp en biljon euros.

Konservativa ekonomer oroar sig för att pengatryckande i denna skala kommer leda till hyperinflation, d.v.s att priser för varor och tjänster ökar mycket kraftigt över hela ekonomin under väldigt kort tid p.g.a den ökade penningmängden. Den klassiska föreställningen inom ekonomivetenskapen har länge varit att mängden pengar har en direkt och mycket stark relation till priser, på ett sådant sätt att tryckande av ytterligare pengar närmast oundvikligen höjer priser.

Hittills har hyperinflationen uteblivit. Vägledande för de vågade insatserna har för många varit den så kallade ”moderna monetära teorin” – en tankekonstruktion som anser att relationen mellan inflation och skapande av pengar är betydligt mer elastisk än vad som tidigare trots. Där länder med egen valuta kan trycka upp mycket stora summor pengar under längre tid, utan att priserna i sig påverkas. Teoribildningen är omstridd, kritikerna menar att de negativa effekterna av pengaskapande enbart har skjutits framåt p.g.a av hög arbetslöshet och andra övergående fenomen.

Om den moderna monetära teorin visar sig brista, kan USA:s och Europas ekonomi lida allvarliga problem, rent av katastrofala scenarion är möjliga – de mest högljudda kritikerna jämför med Weimarrepubliken extrema inflation. Om sådana negativa följder uteblir, kommer moderna monetära teorin istället ha öppnat upp för nya möjligheter. Vänsterpolitiker har länge sympatiserat med teoribildningen, då den möjliggör större statliga utgifter för välfärd – i och med att mindre pengar måste samlas in via skatt och mer kan skapas av staten direkt.

Under 2008 trycktes stora mängder pengar upp, utan att inflationen som varnats om skapades. Andrew Hunter, senior ekonom vid Capital Economics, pekar på erfarenheterna från 2008 och kommenterar till City A.M att relationen mellan mängden pengar och inflation: ”i realiteten [varit] ganska svag, det är diskutabelt till vilken grad den kan sägas ha funnits alls de senaste decennierna”.

Artikeln uppdaterades 2021/05/06

Över 3,38 biljoner amerikanska dollar har tryckts sedan 2019, rapporterade City A.M. Uppskattningar ligger på att omkring 20% av alla dollar trycktes under 2020. Den Amerikanska centralbanken har genererat pengar för att möta de ekonomiska behoven skapade av Covid-19, röster inom USA:s opposition ropar på ännu större utgifter – Joe Bidens vägran att ge varje vuxen…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook