USA:s statsmakt stäms för rasdiskriminering – stödpaket inte tillgängligt för vita

Forbes rapporterar om en grupp bönder i mellanvästra USA som drar staten till domstol över att ett stödpaket till lantbrukare har som explicit krav att mottagarna inte får vara vita.

5 miljarder dollar har lagts undan i form av lån för “socialt utsatta” bönder som kan ha drabbats av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19. “Socialt utsatt” defineras av jordbruksdepartementet som de vilka “har utsatts för rasmässiga eller etniska fördomar p.g.a deras identitet”. Vita exkluderas definitionsmässigt ur denna grupp, lånen reserveras för afroamerikaner, medlemmar ur ursprungsbefolkningen (det som tidigare kallades “indian”), latinamerikaner, asiatiska amerikaner (de som härstammar från asien) och de med härstammning från stillahavsöarna.

Tankesättet som motiverar den öppna särbehandlingen av vita, kommer ur uppfattningen att icke-vita utsätts för informell särbehandling som måste vägas upp för av formella åtgärder i motsatt riktning. Forbes lyfter det faktum att Trump-administrationens stödpaket, bara nyttjades till 6% av svarta amerikaner. Lantbruksnytt rapporterade tidigare i år om satsningen att via statlig väg köpa upp åkermark och sedan dela ut gratis till icke-vita, i syfte att väga upp för informella trösklar som menas försvåra kraftigt för icke-vita att bli bönder. 97% av USA:s lantbruksjord ägs idag av vita.

Forbes rapporterar om en grupp bönder i mellanvästra USA som drar staten till domstol över att ett stödpaket till lantbrukare har som explicit krav att mottagarna inte får vara vita. 5 miljarder dollar har lagts undan i form av lån för “socialt utsatta” bönder som kan ha drabbats av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19. “Socialt…

Kommentera utan Facebook