Yale fördöms för diskriminering av östasiater och vita

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är G3.png

Det amerikanska justitiedepartementet har efter två års utredning, meddelat Yale att det världskända universitet olagligen diskriminerat vita och östasiater. I ett pressmeddelande från augusti förra året fördömer de institutionen för att i sin rekrytering av studenter bryta mot 1964-års medborgarrättslag.

Myndighetsrepresentanten Eric Dreiband kommenterade utredningen: “Det finns inga snälla former av rasdiskriminering. Att olagligen dela upp amerikaner i rasmässiga eller etniska grupper fostrar stereotyper, bitterhet och splittring. Det är hög tid för amerikanska institutioner att erkänna alla människor bör behandlas med värdighet och respekt, samt utan olaglig hänsyn till deras hudfärg”.

Justitiedepartementet fann att östasiater och vita hade mellan en tiondel till en fjärdedels så hög chans att ges inträdde till Yale, jämfört med svarta sökande som satt på likvärdiga meriter. Högsta domstolen har i en dom tillåtit universitet att ta viss hänsyn till sökandes etniska tillhörighet, i syfte att gynna grupper som bedöms utsatta, men Yale har i sin antagningsprocess gått längre än vad lagen tillåter.

Justitiedepartementets bedömning skiljer sig kring utfallet från en stämning i Massachusetts distriktsdomstol i relation till Harvard. Domaren Allison Burroughs kom fram till att urvalet av studenter var “rasmedvetet”, och att östasiater mötte större svårigheter gällande att antas till universitetet, men menade att det inte tog formen av illegal särbehandling skriver Inside Higher Education. Anti-diskrimineringsföreningen Students for Fair Admissions planerar att överklaga beslutet till landets högsta domstol.

Frågan om östasiater och vita utsätts för missunnade i USA, är ett mycket laddat ämne. En opinionsundersökning från 2017 fann att en majoritet av vita amerikaner ansågs att deras grupp särbehandlades negativt – rapporterar NPR. Landets offentlighet innehar flera åtgärder för att gynna individer som klassificeras som “färgade”, i syfte att motverka diskriminering. Vissa anti-rasistiska aktivister menar att östasiater inte kan klassas som “färgade”, och istället bör nekas dessa institutionella stöd. Förra året nådde ett skoldistrikt i Washington slutsatsen att östasiater inte är “färgade” – skriver den libertarianska tidningen Reason. Den kontroversiella anti-rasistiska aktivisten och journalisten Nikole Hannah Jones, som arbetar för New York Times, har hamnat i blåsväder för att vilja exkludera östasiater från gruppen – skriver den identitetspolitiska tidningen Asian Dawn.

Vice-president Kamala Harris uttalade sig nyligen om vikten av att möta vågen av hatbrott emot östasiater som rapporterats om i USA – delger CNBC.

På flera fronter i USA förs diskussionen om begränsad formell särbehandling kan motverka informell rasism. Biden-administrationen planerar att köpa upp viss privat mark, för att sedan omfördela den till svarta medborgare – skriver Lantbruksnytt. En reform vilken kritiker menar är omoraliskt diskriminerande, på samma grunder som Yale och Harvards antagningsprocesser kritiseras; medan förespråkare anser att de behövs sådana åtgärder för att tackla osynlig särbehandling och resterna från ett rasistiskt förflutet.

Det amerikanska justitiedepartementet har efter två års utredning, meddelat Yale att det världskända universitet olagligen diskriminerat vita och östasiater. I ett pressmeddelande från augusti förra året fördömer de institutionen för att i sin rekrytering av studenter bryta mot 1964-års medborgarrättslag. Myndighetsrepresentanten Eric Dreiband kommenterade utredningen: “Det finns inga snälla former av rasdiskriminering. Att olagligen dela…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook