Foto: Wikimedia Commons / 玄史生

Kina erkänner ännu inte Taiwan som en självständig stat utan ser det som en provins, länderna har sedan länge haft en spänd relation till följd av detta och en Kinesisk invasion menar vissa analytiker utgör ett överhängande hot. Chengchi Universitet har nu på begäran av den Taiwanesiska demokratiföreningen genomfört en undersökning om villigheten att med våld försvara Taiwan från en sådan invasion. Av de 1262 respondenterna, uppgav sig mer än 65% vara villiga att försvara landet med våld – rapporterar vänstertidningen Taiwan News.

Kort fakta kring Taiwans historia
Taiwan som ö har varit bebodd i tusentals år, och blev ockuperad av Japan under Andra världskriget. När kommunisterna under Mao tog makten i Kina flydde den sittande nationalistiska regeringen och 1,5 miljoner kineser till Taiwan och upprättade sin regering där, med den tidigare konstitutionen. Därför är det officiella namnet på Taiwan Republiken Kina (jmf. med Folkrepubliken Kina i fastlandet). Under 1945 till 1971 företrädde även Taiwan hela Kina i FN och deras säkerhetsråd. Kommunistiska Folkrepubliken Kina anser att Taiwan ännu inte är “befriat”, medans Taiwans regering ser konflikten som omvänd. I Kina finns det även en lag som säger att om Taiwan officiellt tar namnet Republiken Taiwan äger sittande president rätt att förklara krig. Läs gärna mer här

36.3 % av de svarande sade sig vara “väldigt redo” att kämpa med våld mot Kinesiska angrepp medans 31.9 % uppgav sig vara “redo”, 10.2 % uppgav sig inte vara villiga till en liten grad och ytterligare 10.3 % uppgav sig vara rakt igenom ovilliga. Utfallet utgör en ökning i antalet som uppger sig vara villiga att ta strid, jämfört med förra årets undersökning.

Analytikern Ted Galen Carpenter skrev den 8 juni detta år för den konservativa tidningen The National Interest, att kina och Taiwans spänningar eskalerat och riskerar att leda till öppet krig. Han hävdar vidare att USA:s stöd till Taiwan har ökat under den senaste tiden, och uttrycker oro för att USA via åtagande till Taiwan kan dras in i en väpnad konflikt med Kina. År 2015 uppskattade Bulletin of the Atomic Scientists, en tidskrift tillägnad expertanalys av globala säkerhetsfrågor, att Kina innehade 250 kärnvapenspetsar, med tillägget att Kina aktivt bygger ut sin kärnvapenarsenal i både antalet kärnvapen och räckvidden för dessa. Tidningen bedömde att vid 2020-talets mitt skulle Kina inneha över 100 kärnvapen kapabla att utgöra ett hot för USA, när rapporten skrevs innehade de cirka 60 sådana missiler.

Kinas försvarsminister, Wei Fenghes, uttalande från juni i år att: “Om någon vågar splittra Taiwan från Kina, då kommer den Kinesiska militären inte ha något annat val än att kämpa till varje pris för nationell enighet” – har skapat oro bland observatörer världen över.

Av Staffan Marklund

Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Kommentera utan Facebook