Ett afrikanskt mellanstatligt “EU” börjar gro

Projektet att lansera en handelszon som skulle till att inkludera större delen av Afrika, tog ett stort steg framåt på söndag. Om zonen lyckas etablera skulle den inkludera 1.3 miljarder människor och utgöra ett ekonomisk block på 3.4 triljoner. Flera analytiker menar att detta skulle leda till ett nytt tidevarv i kontinentens ekonomiska utveckling, rapporterar Reuter. Det skulle till att utgöra världens största frihandelszon, skriver Deutsche Welle. Hittils har 49 afrikanska länder samtyckt till projektet, som kallas African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA). Projektet är startat inom den Afrikanska Unionen (som har totalt 54 medlemmar) vilket till skillnad från EU är ett rent mellanstatligt samarbetsorgan.

Visionen om ett enat Afrika i någon form är mycket gammal. Den specifika varianten av en handelszon började diskuteras på toppnivå för fyra år sedan. Förhoppningarna är att denna handelszon kommer att befria flera Afrikanska länder från utvecklingsmässiga låsningar, genom dragningskraften från starkare regional handel. Handel mellan Afrikanska länder uppgick till enbart 17% av kontinentens export år 2017. I Asien låg motsvarande siffra på 59% och i Europa på 69%.

Medlemmar i den Afrikanska unionen har åtagit sig att eliminera import-, och exportskatter på de flesta varor, vilket uppskattas öka handeln i regionen med 15-25% över tid. Om ytterligare hinder lyckas bekämpas, så som bristande infrastruktur och korruption, tros den regionala handeln kunna dubblas över en längre tidshorisont. Dessa uppskattningar görs av Internationella valutafonden (IMF). IMF beskriver handelszonen som ett potentiellt paradigmskifte. De 44 ländernas har via sitt samtycke förbundit sig till tidsramen att inom 18 månader generera ett regelverk för att realisera zonen.

Hittills har elva länder valt att inte delta i projektet, däribland Nigeria vilket med sina 190 miljoner invånare utgör kontinens folkrikaste nation. Den Afrikanska Unionens kommissionär Albert Muchanga menar att Nigeria kommer att delta i projektet framöver. “De konsulterar fortfarande på nationell nivå och kommer att kunna komma ombord när dom är färdiga med det”, kommenterade han.

Det finns sedan tidigare flera mindre handelszoner i Afrika. Dessa har hittills inte lyckats expandera väsentligt. 27 Afrikanska länder har även skrivit under på ett separat projekt som ska skapa fri rörlighet mellan länder.

Projektet att lansera en handelszon som skulle till att inkludera större delen av Afrika, tog ett stort steg framåt på söndag. Om zonen lyckas etablera skulle den inkludera 1.3 miljarder människor och utgöra ett ekonomisk block på 3.4 triljoner. Flera analytiker menar att detta skulle leda till ett nytt tidevarv i kontinentens ekonomiska utveckling, rapporterar…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook