Vanligt med övergrepp i den internationella klädtillverkningen

Sverige och resten av Europa importerar stor del av sina kläder från Vietnam. 43.1% av kvinnor inom den Vietnamesiska klädindustrin som tillfrågats, uppger att de på jobbet, eller under resan till och från arbetet, utsatts för trakasserier eller brott de senaste året. Detta enligt en studie av Fair Wear Foundation and Care International, som The Guardian var först med att rapportera om. Övergreppen sträckte sig från “tafsande” till våldtäkt. 34.3% hade utsatts för fysiska övergrepp, till exempel oönskade kyssar och beröring, slag eller liknande.

Det är cirka 20 000 kvinnor som arbetar inom de delar av den vietnamesiska klädindustrin som undersökts, varav 763 deltog i studien. Den vietnamesiska klädsektorn i sin helhet har omkring 2 miljoner anställda, varav cirka 80% är kvinnor. Det är oklart hur mycket som kan generaliseras från gällande denna studie, om den representerar sektorn i sin helhet skulle det innebära att upp emot 1 miljon anställda i Vietnam utsattes för övergrepp förra året.

Dr Jane Pillinger, expert på könsrelaterat våld som genomfört studien, menar att en stark tystnadskultur gör att ett eventuellt mörkertal kan vara ännu högre. Övergreppen är vanligare bland kvinnor som invandrat, yngre och de med högre utbildning.

Vilka klädmärken som dessa underleverantörer arbetade för framgick inte i studien, detta gjordes för att försäkra kvinnornas anonymitet. Annabel Meurs som representerar Fair Wear Foundation, menar att det sannolikt handlar om leverantörer till EU och USA.

Övertid var mycket vanligt, i en arbetsmiljö där arbetsdagarna ofta redan är 12-13 timmar långa. Nästan hälften uppgav att de arbetat 60 timmar övertid på en månad, många påstod att övertiden hade varit obetald. Arbetsmiljön beskrevs vara så intensiv att vissa inte vågade gå på toaletten. Trots att Metoo# kommit till Vietnam, uppgav flera intervjuobjekt att rädslan för att bli avskedade hindrade dem från att belysa dessa problem.

Den extrema övertiden tros komma av skiftningar i efterfrågan efter kläder till följd av säsong.

Sverige och resten av Europa importerar stor del av sina kläder från Vietnam. 43.1% av kvinnor inom den Vietnamesiska klädindustrin som tillfrågats, uppger att de på jobbet, eller under resan till och från arbetet, utsatts för trakasserier eller brott de senaste året. Detta enligt en studie av Fair Wear Foundation and Care International, som The…

Kommentera utan Facebook