Frankrikes Gula västar vill att landet överger “kapitalismen”

I en text utgiven av franska webbtidningen Media Part skriver Gula västarna:

“Medveten om att vi måste kämpa mot ett globalt system anser vi att det blir nödvändigt att lämna kapitalismen.”

Som ekonomen Richard Wolff påpekar är kapitalism är en term med flera olika innebörder. Vad exakt Gula västarna menar med detta ställningstagande är därmed oklart. Trots bristande tydlighet förblir ordvalet radikalt och kontroversiellt. Att överge kapitalism kan bland annat antyda planekonomi, ett kraftigt expanderande av den kooperativa sektorn i landet eller andra ändringar av samhällets ekonomiska grunder.

Rörelsen har inslag från flera olika ideologier. I tidigare lista av krav uppgav de sig bland annat vilja: “Hindra migrationsflöden som inte kan ackommoderas eller integreras, given den stora civilisatoriska kris vi genomgår”, “skära ner skatten till 25% av BNP”, samt införa “mer progressiva skatter”.

Mellan 1 700 upp till 3 000 individer har hittills skadats i och med Gula västarnas konflikter med polisen, rapporterar The Local. Av dessa har 11 avlidit. Regeringen hävdar att inga av dödsfallen har orsakats av polisens agerande. Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, har krävt att Frankrike tillsätter utredning av eventuellt övervåld riktat mot demonstranterna.

I en text utgiven av franska webbtidningen Media Part skriver Gula västarna: “Medveten om att vi måste kämpa mot ett globalt system anser vi att det blir nödvändigt att lämna kapitalismen.” Som ekonomen Richard Wolff påpekar är kapitalism är en term med flera olika innebörder. Vad exakt Gula västarna menar med detta ställningstagande är därmed…

Kommentera utan Facebook