När på varannan Europa tror felaktigt att vacciner är hälsovådliga

I en undersökning som genomförts i samtliga EU-länder, svarade 48% att vacciner medför allvarliga hälsoeffekter. 41% svarade rätteligen att så inte var fallet. I Sverige svarade 69% rätt på denna fråga, vilken var det högsta värdet för samtliga länder.

På andra områden var kunskaperna bättre. 80% av alla européer svarade korrekt, gällande att vacciner testas utförligt innan användning. Trots bred okunskap om säkerheten i moderna vaccin, höll ändå 88% av alla européer delvis eller helt med i påståenden att “vacciner är viktiga att ta för att skydda inte bara sig själv utan även andra”.

En bred majoritet (82% genomsnitt mellan länder) höll även med i påståendet att det är viktigt för samtliga att genomföra rutinmässiga vaccinationer. Studien utfördes av EU-kommissionen, ett mellanstatligt organ som primärt arbetar med att utarbeta lagförslag och kontrollera att medlemsländerna i EU följer gällande regelverk. Den rapporterades ursprungligen om av Euronews. Vilka påpekar att denna okunskap äger rum mot bakgrunden av att politiskt motstånd till vaccinering har börjat växa fram i delar av Europa.

Gatutidningen The Big Issue, menar att antivaccineringsrörelser haft en betydande roll i att möjliggöra för mässlingen att återhämta sig och sprida sig i USA och Europa. Världshälsoorganisationen (WHO) listar vaccineringsmotstånd som en av världens 10 största hälsorisker. De uppskattar att 1,5 miljoner liv per år skulle kunna räddas om fler vaccinerade sig. De ger även The Big Issue rätt i sak, de medger att frågan är komplex men att vaccinmotståndet verkligen hjälpt mässling återhämta sig i flera länder där sjukdomen var på väg att fasas ut.

Med startgropen i en epidemi i Ukraina, lyckades mässlingen trefaldiga sin närvaro i Europa förra året. Något Ukrainas hälsominister delvis skyller på vaccinmoståndet i landet. Den populärvetenskapliga tidningen Science Magazine (ej att sammanblanda med fackskriften Science), hävdar även den att vaccinmotståndet i övriga europeiska länder möjliggjorde föra årets kraftiga expansion av sjukdomen.

I en undersökning som genomförts i samtliga EU-länder, svarade 48% att vacciner medför allvarliga hälsoeffekter. 41% svarade rätteligen att så inte var fallet. I Sverige svarade 69% rätt på denna fråga, vilken var det högsta värdet för samtliga länder. På andra områden var kunskaperna bättre. 80% av alla européer svarade korrekt, gällande att vacciner testas…

Kommentera utan Facebook