Anklagelser om att Shell stött mördande av demonstranter styrks nu i domstol

Ett interimbeslut har fattats av den internationella domstolen i Haag. Nigerianerna Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo och Charity Levula har framför en anmälan mot oljebolaget Shell, där de menar att företaget varit delaktiga i olaglig arrest och avrättning av deras makar. Arrester och avrättningar som utförts av den Nigerianska militären. Deras män hängdes 1995, efter en rättsprövning som Amnesty länge hävdat var en skendomstol. Kvinnorna gavs nu rätt i sak av den internationella rätten.

Domstolen krävde även att Shell skulle lämna över vissa interna dokument till de målsägandes juridiska ombud. Kvinnorna menar att företaget ska ha lobbat för den Nigerianska regeringen till att slå ner på demonstranter. Händelserna ägde rum under 90-talet och drabbade Ogoniaregionen i Nigeria. Kvinnornas makar demonstrerade mot miljöförstöring som medfördes av Shells aktiviteter i området. De övriga sex som avrättades tillsammans med dem har blivit kända som De nio från Ogonia (the Ogoni Nine).

Kiobel och de andra kvinnorna anmälde först Shell i New York under 2002. Den amerikanska högsta domstolen beslutade 2013 att USA:s lagar inte gällde i fallet, då det utspelade sig på främmande mark. Amnesty hjälpte därefter kvinnorna lyfta frågan till den internationella rätten. Amnesty har tidigare krävt att Shell ska utredas för delaktighet i dödande, tortyr och våldtäkt i Nigeria som ägde rum som motreaktion mot miljödemonstrationer. Organisationen betraktar domslutet som en seger för “alla som söker hålla mäktiga företag ansvariga”.

Ett interimbeslut har fattats av den internationella domstolen i Haag. Nigerianerna Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo och Charity Levula har framför en anmälan mot oljebolaget Shell, där de menar att företaget varit delaktiga i olaglig arrest och avrättning av deras makar. Arrester och avrättningar som utförts av den Nigerianska militären. Deras män hängdes 1995,…

Kommentera utan Facebook