måndag, juli 6, 2020

Indien kriminaliserar våldtäkt av minderåriga inom äktenskap,våldtäkt inom äktenskap förblir i övrigt lagligt

Senaste artiklar

När NFL ska spela ”svarta nationalsången” innan den riktiga nationalsången har det spårat ut totalt

För alla som följt Black Lives Matters-rörelsen är det tydligt att splittringen...

Bisarrt att lärare inte kan flytta elever utan att hamna i HD, lågaffektiv uppfostran gör apor av barn.

Även om det svenska rättssystemet landat i rätt slutsats att man som...

Miljöpartiets ultimativa krav visar på hur dåligt svensk demokrati fungerar

Sedan 2014 är Sverige inte längre en demokrati, eftersom en majoritet av...
Staffan Marklund
Staffan Marklundhttps://tradetsmakadetorsdag.wordpress.com/
Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Tidigare har Indien haft undantag gällande landets byxmyndighet, som ligger på 18 år, där gifta flickor inte kunnat vägrat sina makar sex och män heller inte kunnat fällas för våldtäkt av ett barn de är gift med. En dom från högsta domstolen har nu tillintetgjort detta undantag, uppger den politiska föreningen Global Citizen.

Högsta domstolen avfärdade undantaget som “kränkande av flickors kroppar och integritet”. I dagsläget är våldtäkt inom äktenskapet inte i övrigt förbjudet i Indien. Följderna av den nya domen blir att gifta flickor men inte gifta kvinnor kommer kunna polisanmäla sina makar om dessa tvingar de till samlag.

Flera inom den indiska statsapparaturen anser att ett allmänt förbud mot våldtäkt inom äktenskapet skulle riskera att undergräva äktenskapet som institution. Indiens tidigare minister för kvinnor och barns utveckling, Maneka Gandhi, samt inrikesminister Haribhai Chaudhary, ställde sig år 2015 emot att regeringen skulle göra det straffbart för män att våldta sin fru, med motiveringen att bristande läskunskap, fattigdom, religiös särart och sedvänjor skulle omöjliggöra en sådan reform. Detta står att läsa i The Hindu. I år upprepades vissa av dessa invändningar från statsapparaturen, med tillägget att män befarades göras sårbara om en sådan lagstiftning tillkom. Kritikerna menar att förbudet mot hemgift redan missbrukas av kvinnor som agerar i ond tro, och att hotet om falska våldtäktsanmälningar är för stort. Detta rapporterar Global Citizen.

Aktivisten Sarthak Makkar, har i en artikel utgiven av Harvard Human Rights Journal, hävdat att den befintliga tillåtelsen av våldtäkt inom äktenskapet är regelvidrig. Att denna tillåtelse av sexuella övergrepp i själva verket bryter mot den indiska grundlagen på flera punkter. Om detta påstående stämmer, innebär det att den högsta domstolen skulle ha möjligheten att avskaffa detta undantag.

Organisationen Girls not Brides beräknar att 27% av landets flickor gifts bort innan de fyllt 18, och att 7% är gifta innan 15 års ålder. Detta trots att indisk lag sedan 2006 kräver att en kvinna ska ha fyllt 18 för att få gifta sig. Fundamentalistiska lobbygrupper har försökt infört ett undantag i lagstiftningen om äktenskap, där muslimer ska tillåtas gifta sig innan 18 års ålder. De hävdar att den muslimska särlagstiftningen “Muslim Personal Law (Shariat) Application Act” ska vara överordnat landets allmänna äktenskapslagstiftning på denna punkt, en lagtolkning som Indiska domstolar konsekvent avvisat. Den muslimska särlagstiftningens räckvidd är begränsad till att endast gälla vissa områden.

Den höga mängden barnäktenskap i landet förklaras ofta delvis eller helt genom att peka på ekonomiska faktorer, där familjer upplever sig gagnas av att gifta bort flickor.

Leave a Reply

Kommentera utan Facebook

  Subscribe  
Notify of

Senaste ledare

När NFL ska spela ”svarta nationalsången” innan den riktiga nationalsången har det spårat ut totalt

För alla som följt Black Lives Matters-rörelsen är det tydligt att splittringen...

Bisarrt att lärare inte kan flytta elever utan att hamna i HD, lågaffektiv uppfostran gör apor av barn.

Även om det svenska rättssystemet landat i rätt slutsats att man som lärare ska ha rätt att...

Miljöpartiets ultimativa krav visar på hur dåligt svensk demokrati fungerar

Sedan 2014 är Sverige inte längre en demokrati, eftersom en majoritet av landets röstberättigande inte röstat fram...

När sexköpare får miljonfallskärm måste väl alla inse hur sjukt systemet är?

Hela tanken med politiska fallskärmar handlar om att den politiker som genomför kontroversiella idéer inte ska stå...

Att Sverige hamnar på WHO:s lista beror på statens lögner som nu kommer upp till ytan

Sedan starten då vi fick höra att Sverige inte kommer få coronavirus har vi sett politiska ledare...

Senaste replik

Hur kan SVT göra snyftreportage om en död dömd islamistisk terrorist?

Nej SVT och reportrarna Gusten Holm och Hannes Andersson, man är inte...

Fler av våra artiklar: