120 har dödats i etnisk/religiöst våld i Nigeria – bara sedan februari i år

Den 11 mars i år anföll beväpnade medlemmar av Fulanifolket, vilket primärt utgörs av muslimska herdar, den huvudsakligen kristna bondebefolkningen i Adara (en del av Nigeria). 52 människor dog, och 100 hem förstördes. Detta uppger människorättsgruppen Christian Solidarity Worldwide (CSW). Den värdekonservativa kristna tidningen ChristianPost rapporterade först om händelsen. CSW uppger att totalt 120 kristna har dödats sedan februari i år.

Motsättningarna mellan dessa två grupper inkluderande flera konfliktlinjer. Däribland bråk över betesmark, men även rent identitära stridigheter mellan kristna och muslimer. Välgörenhetsorganisationen Aid to the Church in Need, skrev i en rapport från 2018 att: In Nigeria militant Islamist Fulani herdsmen ransacked Christian communities in the country’s Middle Belt, massacring people, destroying their livelihood and leaving countless people in fear of their lives. Central to the Fulani violence were the herdsmen’s desperate efforts to “confiscate…arable land” to graze their cattle; ethnic issues separating them from the Christians and other groups also undoubtedly played a part. However, the nature of the violence – including attacks on Christians at prayer – underlined the growing significance of religious motives […] a core finding of this report is the failure of the international community to recognise the scale of the problem .

Forbes beskriver konflikten som “ytterst komplex“. Motsättningarna mellan de båda grupperna går egentligen flera hundra år bakåt i tiden, men har förvärrats vid de allmänna valen 2011 och 2015. Konflikten uttrycker sig inte våldsamt över hela Nigeria, utan våldet håller sig huvudsakligen till vissa regioner. Den har även inkluderat fall av kidnappning av unga kristna flickor, som sedan gifts bort till muslimska män.

Den kristna missions-, och människorättsorganisation Open Doors, uppger att under perioden 2006-2014 dödades uppskattningsvis 9,000 till 11,500 kristna till följd av förföljelse. De uppskattar att över en miljon har totalt påverkats på annat sätt, drivna från sina hem bland annat. 13 000 kyrkor har även förstörts eller tvingats övergetts i landet. Open Doors pekar ut flera förövare, bland annat milisen från Fulanifolket, Boko Haram och den formella politiska eliten i de delar av landet där politikerkåren domineras av muslimer. Införandet av Sharialagar i norra Nigeria anses också ha bidragit till att ha försvårat tillvaron för den kristna befolkningen (se rapporten CRUSHED BUT NOT DEFEATED: The Impact of Persistent Violence on the Church in Northern Nigeria“).

Demografin är när på delad på hälften mellan kristna och muslimer i landet, vilken som är den största gruppen är delvis oklart till följd av att olika mätningar ger skilda resultat. Kristna utgör en majoritet i södra delen av landet, och muslimer i den norra delen. Nigeria utgör Afrikas mest folkrika land, med en befolkning på över 180 miljoner. Landet innehar även 350 miljoner illegala vapen, rapporterar AllAfrica. Risken för våldsspiraler mellan kristna och muslimer är överhängande. Anfallet i måndags bedöms av CSW delvis ha uppkommit som motreaktion på ett tidigare anfall från kristna där flera oskyldiga tillhörande Fulanifolket påstås ha dött. Det är oklart om denna ursprungliga attack från kristet håll faktiskt ägt rum eller ej, flera aktörer har dementerat den. Källan till påståendet om massakern på
Fulanier är guvernören el Rufai som uppmärksammade det hävdade illdådet i en TV-sändning. Han presenterade inte belägg när han senare ifrågasattes, utan höjde istället dödsantalet från det ursprungliga 66 till 133 stycken.

SVT har tidigare uppmärksammat att Nigera har möjlighet att ta rollen som ledande demokratisk förebild i Afrika, men kämpar i dagsläget med kraftiga utmaningar gällande att realisera sina demokratisk målsättningar. Journalister utan gränser skrivet att landets över 100 olika medieaktörer, i stor utsträckning censureras.

Den 11 mars i år anföll beväpnade medlemmar av Fulanifolket, vilket primärt utgörs av muslimska herdar, den huvudsakligen kristna bondebefolkningen i Adara (en del av Nigeria). 52 människor dog, och 100 hem förstördes. Detta uppger människorättsgruppen Christian Solidarity Worldwide (CSW). Den värdekonservativa kristna tidningen ChristianPost rapporterade först om händelsen. CSW uppger att totalt 120 kristna…

2 kommentarer

  1. Illavarsnande att dessa och liknande attacker mot kristna äger rum på olika platser, bl a Syrien och Sydafrika utan att myndigheterna försöker stoppa detta! Men jag tror inte att det enbart handlar om religiösa motsättningar utan också om en allmän strategi från olika länders s k Djupa Stater, dvs de bakomliggande krafter som vill söndra och härska i akt och mening att genomdriva en envärldsregering där eliten kan styra över det stora flertalet. Anledningar till denna min misstanke är hur man inom många länder bedriver en vinklad rättspolitik där brottslingar av muslimsk ursprung ( vilka till en inte oväsentlig del består av IS-soldater) efter våldsbrott bestraffas uppseendeväckande milt och i vissa fall inte alls.
    Vi vet redan EUs inställning till massinvandring och vi känner också till den inom EU-parlamentets elit mycket populäre George Soros inställning vilket är att krossa nationalstater i världen.

Kommentera utan Facebook