Tyskland ersätter homo-, och bisexuella som utretts eller åtalats för sin sexualitet

Tyskland börjar erbjuda ersättning för de homo-, och bisexuella som sattes under utredning till följd av landets tidigare institutionaliserade homofobi. De har sedan 2017 erbjudit kompensation för de som fängslats för sin sexualitet, men expanderar nu kompensationen till även de som endast åtalats eller utretts för “brottet” av samkönat sex. Detta rapporterar den progressiva nyhetssidan Pink News. Kompensationer gäller både de som utsattes i det tidigare Väst-, och Östtyskland.

Innan nazismens uppkomst, men efter kejsarstyrets fall, under den så kallade Weimarrepubliken – hade HBTQ+subkulturen det för sin tid mycket gott ställt i Tyskland. Mycket av den europeiska kampen mot översitteri och fördomar riktat mot HBTQ+-individer, kan även sägas ha fått sin start i landet. Världens första tidskrift för homo,- och bisexuella utgavs där, Der Eigene (de självägande), – där startades även världens första HBTQ-rättsrörelse. Detta enligt The New Yorkers historiska översyn.

När nazistpartiet kom till makten stärktes den statliga repressionen av HBTQ+-individer. Samkönat sex definierades inte längre som en förseelse (mindre allvarligt brott med svagare straffvärde) utan som en grov förbrytelse. Efter andra världskriget, uppehöll sedan både Väst-, och Östtyskland nazisternas skärpning av förföljelsen. Det var först 1968 i Öst-, och 1969 i Västtyskland som en avkriminalisering genomfördes. Uppskattningsvis 70 000 individer straffades innan förbudet avskaffades. Flera andra bedöms ha åtalats men aldrig dömts, själva åtalat kan i flera fall ha lett till psykologisk vånda, förlust av arbete via ryktesspridning eller andra negativa följder – uppger tyska myndigheter.

Det är därför som statsmaktens kompensationsplan numera möjliggör för både de som blev dömda och de som endast utreddes att ansöka. Basbeloppet ligger på 500 euro (cirka 5 200 kr), men tillägg kan tillkomma på upp till 1 500 euro (10 500 kr). Associated Press citerar tyska justitieministern, som säger att 133 pers sökt kompensation sedan 2017. En mycket liten grupp av de över 70 000 som drabbats.

Tyskland börjar erbjuda ersättning för de homo-, och bisexuella som sattes under utredning till följd av landets tidigare institutionaliserade homofobi. De har sedan 2017 erbjudit kompensation för de som fängslats för sin sexualitet, men expanderar nu kompensationen till även de som endast åtalats eller utretts för “brottet” av samkönat sex. Detta rapporterar den progressiva nyhetssidan…

Kommentarer

Kommentera utan Facebook