Hjärnkollapsen tydlig när vänstern kallar Bali (M) fascist efter insamling på 2 miljoner till brottsoffer

På samma sätt som USA har fått en mycket otäck retorik har nu Vänsterpartiet låtit sig inspireras, vi pratar om det som brukar kallas “det goda hatet”; en lögn för att legitimera politiskt våldskapital. Det säger nämligen något när allt höger om Vänsterpartiet riskeras att likställas med fascism, vänstern och Daniel Riazat saknar nämligen respekt för alla som inte landat i att kommunismen eller socialismen är den enda vägen framåt. Samma socialistiska mekanism har tidigare tagit livet av 110 miljoner människor, där de som agerat bödlar trott att de gjort något bra eftersom de man blodigt avrättat varit just “fascister”. Det är inte konstigare än nazismen som ansåg att judar var skadedjur, precis som Riazat hade nazisterna också tappat respekten för både liv och andra människor överlag.

Alla folkmord börjar med samma tankesätt som Riazat

“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.” – sa Jedimästaren Yoda i Star Wars och i dessa meningar summerar han vägen till folkmord. Rädslan som leder till ilska, som leder till hatet och som sedermera blir lidande. Alla folkmord bygger nämligen på att man finner det legitimt att avrätta någon, vilket är fallet när man tror att motståndaren är fascist men i själva verket är exempelvis en småföretagare. Därför ska man vara väldigt kritisk när en person som Riazat (som tror på den mest mordiska ideologin i nutid) sätter sig på en hög häst och kallar andra fascister, det visar nämligen på hur radikal han är. Det är snarare vi fria sinnen som bör vända på steken och fråga hur god man är om man anser att staten ska ta alla ägor och tillgångar, för att sedan fördela det på alla; vilket måste vara höjden av girighet eftersom man likt en tjuv inte respekterar andras egendom men tar sig rätten över den. Vad brukar hända med de som inte vill sätta Tengils Riazats blodröda bomärke på sina kor frivilligt, utan behålla sina surt förvärvade kor?

Är fascism höger eller vänster…?

När Riazat kallar någon som samlar in 2 miljoner kronor till brottsoffer för fascist visar det hur lite förståelse han har för politisk ideologi. Alla fascister har nämligen varit för den starka statsapparaten, motståndare till yttrande- och pressfrihet, de har startat egna fackföreningar, varit motståndare till marknadsekonomi, samt ansett att individer ska underkasta sig staten istället för sig själva. Läser man Giovanni Gentile 1875-1944, fascismens fader, var han stark motståndare till den liberala demokrati vår tradition bygger på; samtidigt som han hela sitt liv tillhörde vänstersidan och socialismen. Han ansåg endast att fascismen var en annan form av socialism där man istället för klass använde nationalitet för att genomföra socialismens idéer.

Riazat förstår inte ideologi

Riazat är därför ett hårstrå i från fascismen, ty man vill se samma saker genomföras men man skiljer sig alltså i hur man lägger upp “klasskampen”. Högerorienterade individer är praktiskt taget motståndare till allt vad både socialismen och fascismen står för. Konservatism är en direkt motpol till fascism, vilket blir tydligt när man får vanligt folk att sätta sig över staten genom att uppmuntra dem att skänka två miljoner till brottsoffer; en fascist hade likt en socialist använt staten för att nå sina mål – inte fria individer.

När vänstern därför står och kallar högerpolitiker för fascister så är det inte bara korkat, det är direkt lögnaktigt eftersom det finns ingen sanning i det. Tvärtom är alla som driver egna företag, lobbar för nattväktarstat, stärkta friheter, egen opinionsbildning, privata pengar till brottsoffer eller arbetar för decentralisering i hög grad anti-fascister. De lyfter nämligen fram individens frihet, något socialister, kommunister och fascister hatar; tyvärr förstår inte Riazat att han kastar sten i glashus när han anklagar Bali för att vara fascist. De flesta anhängare har nämligen gått med av emotionella skäl, därför har man en kunskapslucka när det kommer till ideologi och man svänger sig med begrepp man inte förstår sig på. Man har nämligen själv blivit rekryterad på samma sätt av någon med bristande kunskap, äpplet faller inte långt från trädet. Av samma anledning diskuterar högerpolitiker i sakfrågor, medans vänstern tar till sitt känsloliv; högern har nämligen övertygat sina väljare med välgrundade argument istället för känslor.

På samma sätt som USA har fått en mycket otäck retorik har nu Vänsterpartiet låtit sig inspireras, vi pratar om det som brukar kallas “det goda hatet”; en lögn för att legitimera politiskt våldskapital. Det säger nämligen något när allt höger om Vänsterpartiet riskeras att likställas med fascism, vänstern och Daniel Riazat saknar nämligen respekt…

Kommentera utan Facebook