Foto: Pixabay.com

Den pågående klimathysterin beskylls ofta för att vara en politisk strategi för att distrahera medborgarna från det kaos våra politiker har skapat. Ett kaos som ofta beskrivs som en masspsykos, vi ska alltså nu gå från flyktingpsykos till klimatpsykos. Jag tycker att det är en för enkel analys på en alltför komplex fråga. Dessutom tåls det att fråga hur många psykoser ett helt land kan alternera mellan? 

Trots att våra nyheter och offer berättar om hur osäkert och farligt det är för kvinnor i Sverige får vi inget politiskt stöd, vi får inte ens råd kring hur vi bättre kan skydda oss. Det närmsta är polisens uppmaning om att tredje part måste ingripa om de ser ett pågående brott, vilket som helst; men att ingripa vid exempelvis en våldtäkt kan vara mycket osäkert och farligt. Hur ska tredje part agera på ett säkert sätt när vi vet att till och med poliser har svårt att hantera de hotfulla situationer som lätt uppstår vid den här typen av brott? Till skillnad från allmänheten har polisen trots allt både erfarenhet, träning, vapen och skydd. På det mest brutala sätt fick kvinnor i Sverige se sina fri- och rättigheter inskränkas, samtidigt som insikten om om att barnäktenskap förekommer har staten i sin förvirring försökt stötta detta.

Allt fler i större drabbade storstäder vaknar av explosioner och ser dödsskjutningar, allt kan inte räknas upp här men att den nya råa kriminaliteten tycks vara här för att stanna råder det inget tvivel om, så länge de rödgröna ser arbete och socioekonomiska lösningar som lösningarna på den grova kriminaliteten. Sverige har för närvarande också en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande. Den stora lögnen som det sägs i vardagstal. Hur många var barn? Och hur många ljög om sin ålder för att få bättre förmåner av svenska staten? Och hur många av dem var så kallade ankarbarn?

https://www.svd.se/nej-vuxna-man-ar-inte-ensamkommande-barn 

Valeri M Hudsons forskning har visat att det finns flera negativa konsekvenser för ett samhälle när obalanserna i könsfördelningen ökar. En del kan hävda att dessa obalanser kommer att jämna ut sig med tiden när dessa flyktingar ansöker om att ta hit sina familjer, men Hudsons forskning pekar faktiskt för det motsatta.  Den abnorma dominansen av unga män har blivit ett stort problem för Sverige. Överskottet av män har utvecklat fler våldsbrott, och särskilt brott riktade mot kvinnor. En ökning av antalet män i förhållande till kvinnor kan kopplas till ökningen i antalet brott. Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor blir fler, asociala beteenden hos unga gäng blir mer utåtagerande. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Stockholm visade. Ett andra skäl till oro är att den stora obalans mellan män och kvinnor lett till ökade överfallsvåldtäkter, av så unga flickor som barn i skolåldern. Och för Sverige också ett nytt fenomen – gruppvåldtäkt.

Om politiker för ett ögonblick trodde att klimatfokuset skulle få Sveriges medborgare att låta sig distraheras från det kaoset som beskrivs här och som de bringat över oss, trodde de fel.  Självklart måste politiker försöka att avleda men i samma ögonblick de tog tog in Greta Thunberg, blev cirkusen i Sverige i alla led värre. Gretas klimatångest satte snarare fingret på hur dåligt Sverige mår, och hur föräldrar utnyttjade ett barn för att sälja en bok. Svensk debatt tycks tro att besvärliga frågor kan suddas ut med andra besvärliga frågor, eller i vart fall reduceras till att vara för eller emot. Är klimatet jordens undergång eller inte, blev flickan gruppvåldtagen eller inte, utvisas han på grund av våldtäkten eller inte; mönstret är detsamma oavsett fråga. 

Nu senast handlar det om klimatet och det enorma engagemanget kring Greta Thunberg, men verkligheten är desto mer komplex. Greta Thunbergs djupa engagemang är imponerande. Hon mobiliserar alla: politiker, aktivister, Svenssons, journalister, ungdomar men kulten kring henne är samtidigt djupt osund. Kombinationen av helgon, personkult och oförmågan att ställa kritiska frågor till den kultförklarade förlamar klimatfrågan och det offentliga samtalet – kvar blir lika ihålig plakatpolitik som den om det Nya “Trygga” Sverige. Alla ska bara lyssna till flickan med flätorna som säger att vuxna borde ha panik. Flyktingfrågan var precis vad klimatfrågan är nu, vår tids stora bluff och det finns fortfarande inga bevis på att det vi människor gjort kommer visa oss hur dessa frågor påverkar på sikt. Däremot ser vi hur de påverkat människors vardag: kvinnor väljer alternativa vägar hem, bär olaglig pepparspray, undviker platser de tidigare aldrig undvikit. Vi ser också hur bönder tvingas ställas om och odla allt ekologiskt, eller vakta sin boskap alternativt lägga ned.  Vem skulle egentligen vinna på att lura befolkningen? Elbilsindustrin? Nja. Är elbilen så väldigt klimatsmart som den ofta utmålas till att vara? Både ja och nej. Själva tillverkningsproceduren är, precis som för icke eldrivna bilar, kostsam sett till utsläppen och då inte minst själva batteritillverkningen. Enligt en ny rapport sammanställd av IVL Svenska Miljöinstitutet för Energimyndighetens och Trafikverkets räkning är batteritillverkningen så pass energikrävande att elbilens klimatnytta delvis försvinner. http://projektsanning.com/2019/06/13/elbilars-batterier-paverkar-klimatet-kraftigt/ 

Så vem vinner på klimathysterin? Några enstaka forskare? Några enstaka aktivister som uppskattar att färga sina egna kläder och sopsortera. Frågan är om någon vet? Min slutsats är solklar – ska man bluffa hela vägen, då måste någon vinna på det också; och i det här fallet är det staten som ser nya innovativa möjligheter till att höja skatterna och kontrollera medborgarna. Det som borde oroa mer än att man ska lyckas distrahera medborgarna från det kaos svensk politik skapat är medias effektivitet att påverka och styra opinionen genom att göra osäkra frågor till nya sanningar. Sanningar som kommer kosta miljarder för det ”klimatsmarta” Sveriges åtgärder.  Läste någonstans att var tredje ung kvinna idag drabbats av klimatångest i Sverige. Hur stor andel av unga män som drabbats, men att det är ett problem som staten med sitt nya “klimatsmarta” tänk kommer lösa, är inte så svårt att räkna ut. Vi kommer med andra ord se en ny “spännande” marknad inom vården också växa fram för att kunna hantera alla dem unga som lider av klimatångest.  

Läs gärna mer:

https://www.aktuellhallbarhet.se/vartredje-ung-svensk-kvinna-lider-av-klimatangest/

https://kampanj.dn.se/ica/siffrorna-visar-sa-manga-svenskar-har-klimatangest/

Madeleine Lilja Rönnquist

Projekt Sanning, SWISH 0735 29 63 35

Av Madeleine Lilja Rönnquist

Madeleine Lilja Rönnquist ledarskribent på ProjektSanning med Magisterexamen inom media och kommunikation, samt påbörjad forskarutbildning inom journalistik, 280 hp. ProjektSanning är en nyhetssida som vänder sig till en bred publik. Våra läsare är allt från den manliga pensionären som bor i Kalix till den utländska kvinnan som sitter i Riksdagen. Vi är politiskt obundna och har en kristen grund. SWISH 0735 29 63 35

Kommentera utan Facebook