Voodoon har kommit till västvärlden!!

För er som tror på Hollywood-filmer framställs voodoo konsten ganska enkel. Översteprästen – den med kraften, kan med ett nålstick i dockan av den fördömda, skicka ett fasansfullt stick rätt in i den fördömdas kroppsliga lekamen. Mycket praktiskt om det skulle fungera. Nu är ju tyvärr verkligheten inte samma sak som filmmediet har framställt det, man måste först och främst framhålla att det mesta inom de olika voodoo-grenarna är av godo. Man försöker bl. a. bota, hela och ge människor kraft genom olika ceremonier och djuroffer.

Men voodoo kraften kan också tillintetgöra människor, och få dem att dö – och det fungerar!

Hur då?

Om översteprästen eller hans lärjungar finner att någon skall förgöras så kan prästen lägga en förbannelse över en viss person. Vad som händer därefter är att ”alla” i samhället blir informerade om förbannelsen mot en viss person. INGEN i samhället får då ge/sälja mat, vatten eller ens prata med den ”förbannade”. Stränga straff utdelas mot den som bryter mot detta förbud. Den ”förbannade” kommer att vara fysiskt död inom 1 månad – helt säkert.

Nu har ”voodoo översteprästerna” flyttat in i toppen på såväl näringsliv, bland politiker, ”Big Tech-bolagen” samt bland mediefolket. Det är ingen hejd på alla som skall fördömas, förbannas eller helt suddas ut från historieböckerna. Den som läst lite historia kan plocka fram många namn på de tidigare översteprästerna som gjorde livet surt för oliktänkande. Det senaste tecknet på att voodookrafterna är i full sving är att de som vill vänta eller vägrar vaccinering, dessa skall på alla sätt tvingas, omplaceras eller mista sin inkomst.

Om vi tar bort vaccinförnekarna som troligtvis inte vet om att miljontals människor inklusive de själva har räddats från livsfarliga sjukdomar, så får man fundera på resten som inte vill bli tvingade att vaccinera sig. Den enkla förklaringen bygger nog på ren vetenskap, nämligen att 97 % av alla smittade klarar sig alldeles utmärkt genom Coronan. Man kanske inte har några ”underliggande” faktorer, är ung, eller sällan sjuk eller umgås inte med människor som är bräckliga av ålder eller sjukdom.

På intet sätt är denna text ett försök att minska vaccineringen. Ju fler som vaccinerar sig, ju fortare kommer vi igång igen med samhället. Men, i samhällen där översteprästerna härjar så kan man nog förvänta sig att de ovaccinerade måste bära någon form av ”märke” på sig så omgivningen kan räddas från att komma nära. Det är bara en tidsfråga innan ditt sociala nätverk stängs av då du inte följer plattformens regler som säger att ”alla” måste vaccinera sig.

Är det så här vi vill ha det?

Var rädda om er, tvätta händerna ofta, och håll lite avstånd så löser det sig. Åtminstone till ett nytt virus, och farligare, dyker upp, för kom ihåg vi bor inte på människornas planet, vi bor på bakteriernas och virusens planet. De var först, de lever och frodas av oss, och de kommer att vara de sista som lämnar planeten.

Pilot Emeritus

För er som tror på Hollywood-filmer framställs voodoo konsten ganska enkel. Översteprästen – den med kraften, kan med ett nålstick i dockan av den fördömda, skicka ett fasansfullt stick rätt in i den fördömdas kroppsliga lekamen. Mycket praktiskt om det skulle fungera. Nu är ju tyvärr verkligheten inte samma sak som filmmediet har framställt det,…

Kommentera utan Facebook