Bitcoin på fall – Styrkor blir till svagheter

Fornuft_ingress1På senaste tiden har vi kunnat se många tala sig väl om digitala valutor, s.k. kryptovalutor som många valt att investera i. Bitcoins har t.ex. jämförts med guld, och just säkerheten kring blockkedja-systemet har lyfts fram som dess styrka. Nu har det visat sig att digitala bitcoins har stulits till ett värde på ca 600 miljoner kronor, detta har fått kursen att skaka som har dykt med ca 20 % under ett dygn. Således har alltså investerare både blivit bestulna för att sedan se resterande bitcoins deprecieras (försvagas) med 20 %. På några få dagar har värdet på bitcoinen dykt från 654 dollar till 542 dollar per mynt.


När styrkor blir till svagheter
Det är allvarligt när värdet på en valuta ifrågasätts, men det är en stor skillnad mellan nationella valutor och kryptovalutor. Den avgörande skillnaden som tidigare lyfts fram som en styrka handlar om att ingen stat står bakom den, och så länge ingen spekulerar mot valutan är allt frid och fröjd. Problemet uppstår när värdet minskar och ingen stat vill stödköpa för att försvara växelkursen. En annan styrka har varit att det ansetts omöjligt att följa vem som gjort vilka transaktioner, detta påstås gynna brottsliga organisationer som har intresse av att dölja hur transaktioner skett. Då företaget Bitfinex som idag handlar med mynten inte vet hur dessa stulits är det inte helt orimligt att Bitcoinets tidigare styrkor blivit dess svagheter, då systemet gör spårningsförmågan begränsad. Detta i sin tur kommer säkerligen få investerare att fråga “är mina pengar säkra?”, “Riskerar mina bitcoins också att bli stulna?”. Styrkor som blir till svagheter är inget nytt inom mänskligheten, utan har förekommit och kommer med all säkerhet fortsätta att förekomma i framtiden. Kanske hade t.ex. inte Titanic ångat på så fort om man inte trott att hon var “unsinkable” tack vare sina olika vattentäta skott?  Fortsättning följer.

 

Jämförelserna med guld är direkt felaktiga
Blänkande guld har under alla tider lockat mänskligheten och varit ett av de viktigaste transaktionsmedlen; detta insåg båda sidor av Atlanten redan innan Christoffer Columbus dagar. Guldets fördel bygger just på dess nackdel som betalningsmedel, dvs. det är tungt, otympligt och att folk vill komma åt det. Därför är det inte ovanligt att man låser in guld i bankfack, eller anställer någon som kan vakta det. Det faktum att guldet är eftertraktat har bidragit till att det är så högt värderat. Således är det också en fördel eftersom det är otympligt att flytta, jämfört med en sedel som är lättare att plocka på sig. Ordspråket värt sin vikt i guld har man kanske tidigare hört talas om. Idag finns det många som äger guld på pappret, så pass mycket guld att det finns mer guld på pappret än vad det finns naturen. Detta har gjort att man idag är mer misstänksam, och stater som har haft guld utomlands har börjat frakta hem dessa till sina respektive riksbanker. När Thomas Jefferson skrev den amerikanska konstitutionen formulerade han under artikel 10 att USA:s pengar ska bestå av guld eller silver, kanske förstod han faran med att trycka sedlar med påstått värde framför riktiga ädelmetaller skulle kunna innebära problem i framtiden? Uppenbarligen kan man kanske dra slutsatsen om att Jefferson redan i slutet av 1700-talet, början på 1800-talet kunde se de teoretiska bristerna och riskerna med dagens kryptovalutor.

 

Bitcoin som betalningsmedel
Frågan är vilken funktion Bitcoinets framtid har som betalningsmedel? Idag finns det två automater i Stockholm och med tanke på den rörliga växelkursen är detta inte en valuta som kommer att locka den stora massan innan kursen stabiliserat sig. Vanligt folk efterfrågar normalt sett lugn och ro. Istället lockar den spekulanter, och med tanke på hur många kryptovalutor som finns är det säkerligen hög konkurrens för de som ägnar sin tid åt detta. En nackdel med t.ex. bitcoins är att det är knutet till din egen dator, och skulle hårddisken gå sönder skulle det vara som att tappa sin egen plånbok. Således är bitcoin att betrakta som kontanter snarare än t.ex. värdepapper, även om egenskapen kanske mer liknar det senare. Dessutom handlar valutor idag om förtroende sedan man tagit bort guldmyntfoten (dvs. att 1 dollar var värt x antal gram guld); det är därför svårt att förutspå hur t.ex. Bitcoins skulle bete sig om förtroendet skulle vara under lupp. Risken för korthuskollaps är sannolikt större än en nationell valuta där en stat kommer att göra allt för att förhindra en kraftig devalvering (om man har fast växelkurs) eller depreciering som det heter med rörlig växelkurs (Läs gärna om grekernas kamp att inte lämna Euron).


Därför blir det direkt verklighetsfrånvänt när man likt alkemisterna trodde man kunde uppfinna guld ur tomma intet. Kanske är det just de aspekterna som gör guld både värdefullt och eftertraktat? Kanske bör man fundera två gånger och se över de långsiktiga riskerna innan man blir tungt investerad i dessa kryptovalutor. 

 

På senaste tiden har vi kunnat se många tala sig väl om digitala valutor, s.k. kryptovalutor som många valt att investera i. Bitcoins har t.ex. jämförts med guld, och just säkerheten kring blockkedja-systemet har lyfts fram som dess styrka. Nu har det visat sig att digitala bitcoins har stulits till ett värde på ca 600 miljoner…

2 kommentarer

Kommentera utan Facebook