Den 22 februari i år anföll tio män den nordkoreanska ambassaden i Spanien. Spanska underrättelsetjänsten, CNI, har knutit minst två av förövarna till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Detta rapporterar spanska El Pais. Under anfallet togs 8 individer i ambassaden till fånga, dessa misshandlades och förhördes av förövarna. CIA nekar till anklagelserna om att de varit inblandade, en förnekelse som CNI i sin tur avfärdar som “icke övertygande”.

Om anklagelserna stämmer, riskerar de att allvarligt skada de diplomatiska relationerna mellan USA, Spanien och Nordkorea. Nordkorea bedöms ofta utgöra ett Hermit Kungariket, deras statsideologi Juche, en form av militant etnonationalism, lägger mycket fokus på militär förberedelse och antagandet att omvärlden vill förgripa sig på och förinta landet. Landets kärnvapenarsenal har även utökats med cirka tio stridsspetsar i år, uppger SVT, detta utgående från uppgifter från Stockholms internationella fredsforskningsinsititut. Processen av att minska spänningarna mellan Nordkorea och väst, kan komma att lida kraftigt till följd av incidenten. Under Koreakriget genomgick Nordkorea en bombning från Amerikanskt håll som beskrivs av Irish Times som “en total förintelse“. Den amerikanska före detta luftvärnsgeneralen Curtis LeMay, uppskattade att USA tog livet av 20% av den Nordkoreanska befolkningen. Han har sammanfattat bombningskampanjen med orden “We went over there and fought the war and eventually burned down every town in North Korea”.

I den Nordkoreanska “dokumentären”, producerad för den inhemska befolkningen, vid namnet PROPAGANDA – framställs västsamhällen som på alla vis förkastliga. Befolkningen i väst presenteras som blodstörstande slavar, levandes meningslösa och olyckliga liv. En studie i USA i sin tur konstaterade attWhen considering the use of nuclear weapons, the majority of Americans prioritize protecting U.S. troops and achieving American war aims, even when doing so would result in the deliberate killing of millions of foreign noncombatants […]
suggest that public opinion is unlikely to be a serious constraint on any president contemplating the use of nuclear weapons in the crucible of war”.

New York Times har i ett reportage konstaterat att tanken om “kärnvapenvintern” (global extremkyla till följd av kärnvapenkrig) tidigare har avfärdats som överdriven krigsretorik, men som deras reportage redogör för kan tesens giltighet inte med fog läggas helt åt sidan. Även ett lokalt och relativ begränsad kärnvapenkrig, kan enligt vissa modeller leda till allvarliga ändringar av miljön och försvårande av matodling globalt.

Av Staffan Marklund

Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Kommentera utan Facebook