Foto: Frankie Fouganthin / Wikipedia Commons

För de flesta socialister (finns säkert något undantag) har man sedan länge suttit upp på den högsta av hästar, där man sedan dömt andra människor. Ideologin som helt baserats på lögner att man som arbetare är förtryckt av sin arbetsgivare (som alltså köper arbetskraft) eller att staten skapar välfärden är några av de “sanningar” som vilselett miljarder människor i denna ruttna ideologi. I Greiders blodsrödfärgade upp- och nervända värld resonerar han att den som tar tillbaka vad inbrottstjuven lyckats ta begår stöld, ett tankesätt som alltså fullständigt saknar verklighetsförankring (förvisso kan man även i Sverige straffas om man tar tillbaka stöldgods eller missat sanda uppfarten).

Lex 10 liter bensin

En som blir anställd för 30 000 kr brutto har fått den lönen eftersom det är vad företaget tycker personens arbetsinsats är värd, eftersom denne säljer deras produkter i utlandet. På bruttolönen måste företaget betala 31,42 % arbetsgivaravgift, vilket betyder att företagets kostnad är 39 426 kr för att betala någon 30 000 kr bruttolön. Av dessa 30 000 kr betalar man dessutom ca 32 % skatt i genomsnitt för landsting och kommun (det varierar beroende på vart man bor) dvs. 9600 kr försvinner iväg i skatt; kvar har man ca 20 000 kr att handla prylar för. Av nettolönen betalar man sedan 25 % moms på de flesta varor man köper, eller s.k. “klimatskatter” vilket gör att likt hasardspel tar banken (staten) i princip allt. För de som har marginellt högre löner betalar man dessutom 20 % statlig inkomstskatt och sedan ytterligare 5 % värnskatt. För att det här ska bli begripligt kan man tänka sig ett vanligt företag där en anställd ska tanka 10 liter bensin som beskattas av någon som blir fullt beskattad (dvs. inkl. statlig inkomstskatt och värnskatt). Den vinst bensinföretaget gör per liter ligger på 1,5 kr, av totalt 6 kr i produktionskostnad dvs. 60 kr för 10 liter tillfaller bensinföretaget. Priset vid pump är idag 157,6 kr (10L) där man alltså betalar 100 kr i olika skatter. I och med att man betalar 57 % skatt (32+20 statlig+5 värn) så räknar man baklänges innebär det att man måste betala en bruttolön på 366 kr, och för företaget blir kostnaden 481 kr när arbetsgivaravgiften tillkommer. 12,4 % tillfaller alltså det hemska och giriga bensinföretaget och 0,3 % utgör den del av den totala kostnaden som bensinföretaget gör vinst, resterande 87,6 % tillfaller staten… där Greider i sin enfald menar att skattesänkningar är stöld. Vem skapar välfärden, företaget som genom sin affärsidé sätter mat på bordet för den anställde eller staten som beskattar individen mycket hårt?

Skatt är stöld som kan användas bättre

Uttrycket skatt är stöld tycker många människor är provocerande eftersom man blivit skolad av socialister att företaget är girigt (0,3% vinst på den totala kostnaden av 10 liter bensin) och staten (87,6%) som tar människors resurser som den goda kraften. Hade vi istället tagit bort den byråkratiska kolossen med politiker och tjänstemän i landstingen där vi alla betalar ca 11,5 % i skatt per månad innebär det att 41 400 kr frigörs på ett år för en person som har 30 000 kr innan skatt. I Greiders fall vore det “stöld”, eftersom i hans värld är det staten som äger människan och individen är bara en kugge i statens regi; på det sättet legitimeras ofta murar runt socialistiska länder eftersom de betalat ex. läkarens utbildning som av girighet vill bosätta sig i ett annat land. Vad är vinningen som patient och skattebetalare att ha ett landsting där man nu i Stockholm måste säga upp hundratals läkare och sjuksystrar eftersom hyran är för dyr, istället för motsvarande summa byråkrater som snurrar byråkratin?

Varför ska just staten bestämma vad som ska konsumeras? Varför inte de sjuka?

I Sverige tillämpar vi planekonomi på sjukvården, dvs. staten köper in det man tror efterfrågas; eftersom patienterna tar sina pengar och ger till landstinget. Det betyder att cancersjuka betalar en massa landstingsskatt till en massa saker som inte har med cancer att göra, eftersom någon på landstinget bestämmer över kassapengarna. Tittar man på det amerikanska systemet köper man istället sin försäkring, dvs. som läkare har man ett ekonomiskt intresse att operera dig så snabbt som möjligt eftersom man vill tjäna pengar. Därför har man inga cancerköer, eftersom läkare inte behöver sägas upp för att politikerna och tjänstemännen inte vill betala hyran. Som patient äger kan också själv rätten att bestämma vart man vill opereras, eftersom man kan ta en läkare man har förtroende för. Här uppstår en frihet, patienten äger pengapåsen, valet vem man vill försäkra eller kurera sig hos; och vi slipper någon som satsar pengarna fel. Denna frihet dvs. skattesänkning kallar Göran Greider stöld.

Att sänka skatterna och låta människor själva välja vad de ska konsumera, dvs. ta mindre av den lön de arbetat ihop hos företagen; kan ALDRIG vara stöld. Människan är nämligen född fri, man är inte ägd av svenska staten (eller av Göran Greider). Det synsätt Greider beskriver är i praktiken det synsätt man tillämpade i den amerikanska södern innan högern under Lincoln gick i krig för att befria slavarna, det slaven tjänar ska ägaren ha anspråk på. Greiders inställning kring stöld är exakt samma inställning som plantageägaren som kommit på en slav att inte lämna ifrån sig alla resurser från dagens produktion; samtidigt sitter han alltså upp på den höga hästen och dömer andra. I Greiders värld är slaven girig som inte ger i från sig allt, trots att etablissemanget/plantageägaren lever i överflöd.

Göran Greider har aldrig (vad man kan läsa sig till) haft ett riktigt arbete, utan har istället ägnat sitt liv åt att argumentera varför socialismen och storebror stat ska ha makten över oss människor som sliter från 8 till 5. Vem är han att påstå att skattesänkningar är stöld? Hur kan man låta en person som aldrig själv skapat några värden avgöra vem som ska ha vad (hans tidning bär presstöd), är girig, eller vem som “stjäl”? Varför låter vi inte de som skapar välfärd få komma till tals vem som egentligen stjäl från vem, så kanske människor inser varför IKEA och andra stora företag inte längre är svenska på pappret? Ingen vettig människa som skapat sig frihet vill att någon med en flagga om påstådd “solidaritet” tar den tillbaka; allra minst Göran Greider.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook