Drogtesta på högstadium och gymnasium nationellt, drogtant istället för fluortant!

Nuförtiden har drogerna flyttat in i skolorna och det har till och gått så långt att vänstern beskyller barn med rika föräldrar som ansvariga för drogförsäljningen ökat; vilket inte är konstigt eftersom många inte förstår hur marknadskrafterna fungerar. Nu vill Skellefteå införa drogtester, men varför stanna där? Faktum är att det största problemet är att föräldrarna saknar insikt om barnens problem när de fortfarande har makten att kunna begränsa deras möjligheter till droger. Drogtester är mycket billiga om de upphandlas, kostnaden för samhället är en bråkdel om man jämför vad en missbrukare kostar samhället under ett liv; om man istället kan vända livet till något positivt i ett tidigt skede. Jämför man det med att sätta in en kaffevagn för kriminella ungdomar i Nordstan, eller diverse armband är det här är en reform som hade kunnat fånga upp ungdomar i ett tidigt skede; samtidigt som föräldrar gjorts medvetna om att barnet tar narkotika.

Ovetande föräldrar är barnets sämsta vän

Säkert finns det föräldrar som tar illa vid sig när man skriver så, men föräldrauppdraget handlar inte om att vara kompis med sina barn utan om att sätta gränser och visa ledarskap. En dålig förälder är därför en förälder som misslyckas i att sätta gränser och ge sina barn tydliga värderingar, vilket på sikt leder till att barnen ökar sina utmaningar; för det är inte någon skum kriminell som kommer med erbjuder drogerna – de är bästa vännerna. I alla former av verksamheter oavsett om det är företag, länder eller personer bygger mycket på underrättelse, desto mer man vet desto mer kan man sätta stopp för dåliga beteenden. När många föräldrar aldrig skulle komma på att drogtesta sina barn är det därför rimligt att samhället går in och gör det här likna naturligt som att ta en stelkrampsspruta.

Den personliga integriteten ska inte skydda (unga) brottslingar

Ett vanligt argument som alltid skyddar brottslingar är att olika åtgärder strider mot den personliga integriteten. Det är säkert mycket kränkande för dessa barn att pinka i en kopp, men faktum är att det finns högre värden att skydda här. Det är betydligt bättre att föräldrar och samhället får nys om de barn som missbrukar så man kan sätta in insatser för att få dem att sluta med det, än att barnen blir connoisseurer på narkotika. Det är ett svek att inte sätta hårt mot hårt när ett litet drogtest faktiskt kan förhindra missbruk, eftersom risken ökar att barnet får uppleva sin egen begravning istället för att erhålla en studentmössa.

Klassfrågan – Socialisternas demoniserande demagogi

Droger fungerar som vilken vara som helst, en transaktion sker om köpare och säljare är överens om pris. Det är därför inte en otrolig tanke att droger är betydligt billigare om man aldrig köpt dem tidigare, eftersom langaren vet att personen kommer fastna och bli en ”trogen” kund. Det är därför inte en helt otrolig tanke att droger i början är nära gratis, hur många högstadie- och gymnasieelever skulle annars ha råd med dem? När socialister gör gällande att det här är en klassfråga och att rikare ungdomar gör att drogerna kommer in i landet missar man poängen att problemet inte har med klass att göra, utan om att efterfrågan och utbud driver varandra i en ekonomi. På samma sätt är det en mycket bisarr prostitutions-lagstiftning som finns i Sverige eftersom man tillåter utbud men lagstiftat på efterfrågan; det skapar endast en svart marknad (dvs. det betyder inte att den minskar). Är det så att man vill minska prostitutionen bör man rimligtvis kriminalisera både säljare och köpare, men då man knappast vände sig till en nationalekonom utan snarare tog hjälp av socionomer är det inte konstigt att den socialistiska lagstiftningen landade som man gjorde; man förstod helt enkelt inte bättre in sin “genuskamp”.

Det faktum att vi har ett massivt problem med tunga droger idag, samtidigt som vapen är en mycket naturlig del av Fredrik Reinfeldts ”spännande” eftermäle har vi fått en situation där samhället måste agera. Man kan inte längre titta på utan istället handlar det om att vara proaktiv och börja ställa krav, och då måste man ha fakta på bordet. Förslagsvis bör man även införa ordning och uppförande i skolan där slagsmål och andra incidenter kommer till föräldrarnas kännedom. Dagens föräldrar måste börja ta ansvar, lära barn vad som är rätt och fel; och ha tydliga konsekvenser (ekonomiska, materiella, mindre dator och tv-tid) om man som barn ägnar sig åt kriminell verksamhet. Drogproblemen i samhället beror på att föräldrar inte satt tydliga gränser, eftersom ett barn som vet skillnaden på rätt eller fel är stark nog att tacka nej när vännerna hamnar på glid. En stark vän är dessutom skillnaden på liv eller död, när andra krafter inte når fram; och det är oftast det som kan leda andra från avgrunden. Det är inte bara det politiska ledarskapet som abdikerat i det här landet, we also need to make parenthood great again. 

Nuförtiden har drogerna flyttat in i skolorna och det har till och gått så långt att vänstern beskyller barn med rika föräldrar som ansvariga för drogförsäljningen ökat; vilket inte är konstigt eftersom många inte förstår hur marknadskrafterna fungerar. Nu vill Skellefteå införa drogtester, men varför stanna där? Faktum är att det största problemet är att…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook