När M-kvinnorna och SEB ska vinna väljare genom nymarxism, tåls det att fråga vad dessa vet om ideologi?

Tittar vi på dagens politiska landskap har Moderaterna på flera håll börjat kopiera andra partiers politik, man har exempelvis marknadsfört sig som det nya miljöpartiet; varav det senaste tillskottet är M-kvinnorna som går ut och ska vinna väljare genom att låta som Vänsterpartiet eller Kommunistiska partiet. Bland Moderaternas partistrateger som garanterat hämtats från diverse PR-byråer tycker man säkert den nya strategin är fantastisk, eftersom en liknande förpackning är ett enkelt knep för nya företag att få kunder att testa en konkurrerande produkt. Så fungerar dock inte politik, eftersom Moderaterna istället legitimerar Vänsterpartiets mycket skadliga idéer när de också ”vågar” slå in kilar mellan könen; köns- eller klasskamp är knappast högeridéer. Moderaterna undergräver därför sin egen trovärdighet, vad blir nästa steg; ska man legitimera syndikalismen för att vinna andra radikaler i och med att man sedan tidigare kallat sig det “nya arbetarpartiet”?

En duktig politiker ska argumentera för sin politik

Tittar man på Sverigedemokraterna har de aldrig påstått sig vara de nya Liberalerna, även om man kan argumentera för att Sverigedemokraterna står upp för de mest liberala världen man kan tänka sig; yttrandefriheten och pressfriheten istället för att likt “Liberalerna” censurera dem. Tittar man istället på migrationspolitiken har partiet aldrig backat från sin argumentation, utan istället tålmodigt argumenterat sin ståndpunkt; där fler och fler insett Åkessons påståenden om parallellsamhällen har substans jämfört med Annie Lööfs skönmålningar. Att kunna värna sin politiska integritet och stå upp och argumentera för sin åsikt, även om frågan inte är mogen för att den stora massan inte vill inse att man har problem; är oerhört viktigt för vad får vi för ett samhälle när folk tycker en massa saker utan att ha varken ideologisk substans eller förståelse för vad man driver?

”Män äger 11 miljoner fotbollsplaner mer privatägd mark än kvinnor”

För att förstå varför Moderaterna argumenterar som Vänsterpartiet måste man förstå skillnaden i hur dessa tänker kring rättvisa, nämligen skillnaden mellan högerbegreppet jämlikhet och vänsterbegreppet jämställdhet. En socialist vill alltid utjämna resultatet; “alla ska få medalj”, tjäna lika mycket etc., vilket gör att man retoriskt uppfinner orättvisor om exempelvis någon får bättre betyg i skolan (därför vill vänstern avskaffa betyg), tjänar mer än någon annan eller som i Moderatkvinnornas annons äger mer privatägd mark än män. Hade M-kvinnorna förstått högerpolitik hade man istället tittat på “rättvisa utifrån förutsättningar” (det som kallas jämlikhet), vilket man till viss del gör i brödtexten där man exempelvis pratar om vikten att undervisa i privatekonomi; skadan är dock redan skedd i annonstexten som lika gärna kunnat haft Ung vänster som avsändare. Vill man komma tillrätta med skillnaderna i ägande måste man undersöka om det finns förutsättningar som gör att färre kvinnor köper mark, det kan ju vara så enkelt som att fler män tycker om kroppsarbete i skogen; något som man knappast kan ändra på med marxistisk retorik.

SEB – Banken för dig som är ny eller gammal marxist och föraktar fritt ägande

Moderatkvinnorna är inte ensamma att legitimera Vänsterpartiets argumentation, SEB har under de senaste veckorna kört en annonskampanj där man tar till marxistisk jämställdhet för att locka kvinnliga kunder genom att berätta att kvinnor äger 33 % av aktierna eller 25 % av marken. Man fokuserar alltså helt på det som på engelska heter Equality of Outcome (jämställdhet), där man alltså ser en orättvisa om resultatet är olika; grundbulten till det socialistiska argumentet kapitalisten tjänar mer än arbetaren (men nu blir det alltså kön). Att kvinnor inte äger aktier i samma utsträckning som män kan bero på att många kvinnor tycker om att arbeta med människor och inte med värdepapper, det behöver inte betyda att det finns en orättvisa eftersom alla idag har möjlighet att köpa och sälja aktier. Att bara 26 % av svenska företag ägs av kvinnor behöver inte innebära orättvisa, man måste nämligen inte nå 50 % för att det ska finnas rättvisa; utan man ska säkra att kvinnor och män har samma möjlighet att starta företag. En högerpolitiker eller bankman som tänker marknadsekonomiskt (istället för socialistisk planekonomi) hade därför ställt sig frågan varför bara exempelvis 27% av alla kvinnor äger aktier, hur attraherar vi övriga 73 % (istället för att försöka skapa en påhittad orättvisa genom att cyniskt jämföra det med män som inte är irrelevant)? Att staten eller SEB ska bestämma vem som ska äga företag, där människor med bra affärsidéer inte ska kunna förverkliga dem för att de är män och andel kvinnor är för lågt; är en minst sagt anmärkningsvärd kampanj. Sannolikt vänder sig Marcus Wallenberg Jr. och hans far Häradshövdingen i sin grav, vi kan ju åtminstone hoppas på det.

När högern börjar låta som vänstern beror det på att en massa människor fått anställning utan förståelse för ideologi, man tror sig göra något bra eftersom man inte förstår vad man skriver. Av samma anledning tar ”liberaler” de mest antiliberala ståndpunkter när man kämpar för att flytta mer och mer makt till EU istället för närmare svenska folket; alternativt driver statlig censur. När nationalstaten länge varit liberalens signum eftersom det varit platsen att genomföra demokrati, har det istället blivit rasismen personifierat eftersom man sedan länge legitimerat vänsterns argument till den gräns att man fullständigt virrat bort sig själv. När partiet då byter namn till Liberalerna är det minst sagt humor, för det är väl det enda man kan säga att dom inte är. När nu Moderaterna och SEB – den svenska kapitalismens högborg nu faller offer för socialistisk kampretorik, är det minst sagt sorgligt att se. Antingen är man nämligen så pass okunnig att man inte förstår vad man skriver, eller så tror man att strategin att legitimera den mest mordiska ideologin, socialismen, kommer generera nya väljare eller kunder; personligen tror undertecknad att det är mycket fel väg att gå. Sverige behöver istället lyfta fram politiker som argumenterar för sin sak och som förstår vad de pratar om, vad blir annars nästa steg; massmördaren tillika fängelsechefen Che Guevera mot blå bakgrund i en kampanj för att bygga ut Hall? Borgerlig politik som bygger på höja skatterna och släppa ut kriminella, eller varför inte ett inträde i någon eller alla socialistinternationaler när man ändå är igång?

Tittar vi på dagens politiska landskap har Moderaterna på flera håll börjat kopiera andra partiers politik, man har exempelvis marknadsfört sig som det nya miljöpartiet; varav det senaste tillskottet är M-kvinnorna som går ut och ska vinna väljare genom att låta som Vänsterpartiet eller Kommunistiska partiet. Bland Moderaternas partistrateger som garanterat hämtats från diverse PR-byråer…

4 kommentarer

Kommentera utan Facebook