Måste S ljuga att regeringen stänger dörren mot IS? Deras väljare saknar ju kritiskt tänkande.

Nu var vi där igen, signalpolitiken som helt saknar kopplingar till verkligheten. Till skillnad från andra väljarkårer är socialdemokrater mycket okritiska, det spelar ingen roll hur grova eller felvinklade eller direkt lögnaktiga påståenden deras partiledning kommer med; en sann socialdemokrat ifrågasätter lika mycket som en hund i husses koppel. Därför blir det mycket allvarligt när man påstår att man “stänger dörren mot IS” eller att man bedriver en restriktiv flyktingpolitik, deras väljare betraktar dessa påståenden som sanna; även om de helt saknar verklighetsförankring.

Vad är det man egentligen man komunicerar?

För det första vill man sända signalen om att man varit kritisk sedan länge, därför lyfter man fram att UD avrått från resor till de platser som varit IS-kontrollerade. För det andra innebär det att de “svenskar” som sitter fångade inte kan förvänta sig svensk konsulär hjälp, dvs. att man kommer inte flyga ner svenska diplomater för att bistå dessa att återkomma till Sverige. I klartext betyder uttalandet att regeringen inte tänker betala dessa terroristers flygbiljetter till Sverige. Man säger också att att kommer det barn till ambassaderna så kommer man att ta den typen av besök på allvar. Det är knappast en stängd dörr, det är en inbjudan.

Vad är det man inte kommunicerar?

För de terrorister med sympatisörer som har släktingar som är redo att betala deras flygbiljetter innebär det att välfärden står med öppna armar för de som tar sig över svenska gränsen för egen maskin. Det innebär är att medborgarskapen är intakta, och att man kan fortsätta sina liv i amnesti utan att bli ställd till svars. Så har det nämligen sett ut för de 150 återvändande som redan anlänt, dessa har endast haft socialtjänsten att frukta. Det finns inte ett tillstymmelse till kritik att dessa människor anslutit sig till ett utropat land som förklarat krig mot oss, och som velat ta livet av dig och mig för att vi inte underkastat oss deras syn på koranen. Om inte det är landsförräderi, vad är det då?

Vad säger svensk lag om landsförräderi?

Brottsbalkens 22 kap. Om landsförräderi
1§   Den som, då riket är i krig:
1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,
2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,
3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller
4. begår annan liknande förrädisk gärning

skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.


10 §  Om riket är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, får regeringen föreskriva att vad som sägs i 19 kap. och detta kapitel för den händelse att riket är i krig skall tillämpas.

Vad kan vara mer utomordentliga förhållanden föranledda av krig än terrorsekten Islamiska staten? Sverige har förvisso inte erkänt Islamiska staten som land (även om S/MP-regeringen har en tendens att erkänna länder som både saknar suveränitet och styrs av terrorgrupper), men då dessa förklarat krig mot oss måste det kunna innebära att det råder krigsfara eller utomordentliga förhållanden som gör 1§ giltig. Åtminstone de tredje och fjärde punkterna är relevanta eftersom värvningar har skett, och människor har finansierat både terrorresor och vapen med svenska pengar. Michael Skråmå påstod exempelvis att svenska staten finansierat hans automatkarbin 47. Det måste därför finnas goda möjligheter att utdöma längre fängelsestraff och livstid, men uppenbart driver ingen dessa ärenden.

Stefan Löfven har inte “varit tydlig”, därför har 150 återvändare fått vad som närmast kan liknas vid en amnesti. Socialdemokraterna har dessutom haft förslag om att ge dessa terrorister och landsförrädare företräde i bostadsköer eller gratis körkortsutbildningar; man kallar det integration. Nu kommer man med påståenden om att man stängt dörren, men dörrarna är vidöppna och socialtjänstens samt välfärdens resurser är framdukade för de som lyckas betala sin resa till Sverige. Bara för att man kan det svenska språket är man inte svensk, de här människorna har uppenbart inte i Sverige att göra; därför måste vi deklarera att vi gör undantag i de konventioner vi undertecknat om det krävs för att upphäva medborgarskap. I det fallet man har dubbla bör man genast förlora det svenska, lagar behöver stiftas så att passiva myndigheter gör sitt jobb.

För övrigt är det djupt osmakligt att Vänsterpartiet ser återvändande terrorister med svenska medborgarskap som en lösning på att skjuta till mer pengar till socialtjänsten (dvs. socialisera Sverige i än högre grad), den sortens socialism är minst sagt allt annat än mänsklig. 

Nu var vi där igen, signalpolitiken som helt saknar kopplingar till verkligheten. Till skillnad från andra väljarkårer är socialdemokrater mycket okritiska, det spelar ingen roll hur grova eller felvinklade eller direkt lögnaktiga påståenden deras partiledning kommer med; en sann socialdemokrat ifrågasätter lika mycket som en hund i husses koppel. Därför blir det mycket allvarligt när…

Kommentera utan Facebook