Gamla arkiv avslöjar falska nyheter från kalla kriget

Brittiska myndigheter diktade ihop falska nyheter och spred sedan dessa i b.la. flera afrikanska länder under kalla kriget, har BBC avslöjat så sent som i mars detta år.

Under trettio års tid gavs journalister felaktiga uppgifter, via en statlig organisation känd som IRD (The Information Research Department). Verksamheten finansierades via särskiljt avsatta skattemedel, vars bruk inte kunde granskas av brittiska riksdagen. Mycket desinformation riktades utomlands, men delar av flödet tillkom även brittiska akademiker och journalister. Exempelvis försökte IRD misstänkliggöra vissa medlemmar i brittiska socialdemokraterna (Labour) som parlamentarikern Gerry Reynolds ansåg vara för radikala. Ingen information falsifierades av IRD vid detta tillfälle, som istället eftersökte fakta om individernas förflutna. Inget kriminellt förflutet gällande de involverade kunde avslöjas. Det kunde påvisas att de haft samröre med kommunistiska organisationer i yngre dar, men det förblir oklart om denna information sedan nyttjades för att förstöra deras förtroendekapital eller bara ignorerades.

Mer allvarliga övertramp gjordes i form av att bland annat förfalska pressmeddelanden som tillskrevs organisationer som brittiska staten önskade smutskasta. När flera svarta studenter utvandrade ur Bulgarien under slagordet att de bemöts rasistiskt i landet, cirkulerade IRD därefter ett falskt pressmeddelande från en aktör som kunde ses förstärka bilden av kommunistblocket som rasistiskt (Bulgarien utgjorde en del av östblocket). Det var den kommunistiska organisationen World Federation of Democratic Youth (WFYD), de lade orden i munnen på. Där de uttryckte sig på ett sätt som anspelade på negativa fördomar om svarta. I det förfalskade pressmeddelandet stod bland annat att läsa: “emerging from the jungle darkness of want, [these black students] were not equipped to understand that food, fuel and clothes were not freely attainable…

Pressmeddelandet skickades ut till flera hundra tidningar, och blev publicerad i minst en av dessa. Afrikanska ungdomsrörelser uttryckte vrede över pressmeddelandet. WFYD insisterade på att det i sin helhet var en förfalskning.

Östblocket ägnade sig åt liknande desinformationskampanjer. I dagsläget spekuleras ofta om att desinformation av olika slag kommer från främmande makter. EU har listat flera samtida aktörer de menar agerar propagandister åt ryska statsmakten, genom att sprida felaktiga uppgifter och förvridningar inom västerländsk bloggosfär och media i övrigt.

Brittiska myndigheter diktade ihop falska nyheter och spred sedan dessa i b.la. flera afrikanska länder under kalla kriget, har BBC avslöjat så sent som i mars detta år. Under trettio års tid gavs journalister felaktiga uppgifter, via en statlig organisation känd som IRD (The Information Research Department). Verksamheten finansierades via särskiljt avsatta skattemedel, vars bruk…

Kommentera utan Facebook