Seriemördaren Ted Bundy har nyligen blivit återupptäckt inom popkulturen genom dokumentärserien Conversations with a killer: The Ted Bundy Tapes som finns tillgänglig på bland annat den svenska delen av Netflix.

Den sadistiska mördaren framkallade sådant förakt i sin samtid att radiostationer i Florida (delstaten där han höll fängslad och senare avrättades) uppmanade lokalbefolkningen att stänga av elvaror i hemmet under och inför att Bundy skulle sättas i elektriska stolen – i ett försök att maximera den tillgängliga strömmen som kunde skickas in i seriemördarens kropp. Enligt Gizmode, ska det även ha hållits en fest under avrättningen, där vissa bad t-shirts med texten “Burn Bundy, Burn”.

Det finns flera citat från Bundy som cirkulerar på internet. Bland annat att han hävdade sig kunna identifiera lämpliga offer baserad på deras gångstil. Detta citat inspirerade till psykologisk forskning som fastslog att psykopater generellt innehar en förmåga att gissa sig till om någon utsatts för brott tidigare i livet – baserat på hur individen går (Dutton, Kevin (2012) “the wisdom of psychopaths” Random House, E-book. Sida 22-25).

I vad som kan vara bland de mer kända citaten, presenterar Bundy sin syn på rätt och fel. Denna utläggning uppges komma från en inspelning, där seriemördaren talade inför ett av sina offer:

Then I learned that all moral judgments are ‘value judgments,’ that all value judgments are subjective, and that none can be proved to be either ‘right’ or ‘wrong.’ […] Nor is there any ‘reason’ to obey the law for anyone, like myself, who has the boldness and daring –the strength of character — to throw off its shackles […] I quickly discovered that the greatest obstacle to my freedom,[…] consists in the insupportable ‘value judgment’ that I was bound to respect the rights of others. I asked myself, who were these ‘others’? Other human beings, with human rights? Why is it more wrong to kill a human animal than any other animal, a pig or a sheep or a steer? […] Why should I be willing to sacrifice my pleasure more for the one than the other? Surely, you would not, in this age of scientific enlightenment, declare that God or nature has marked some pleasures as ‘moral’ or ‘good’ and others as ‘immoral’ or ‘bad’? In any case, let me assure you, my dear young lady, that there is absolutely no comparison between the pleasure I might take in eating ham and the pleasure I anticipate in raping and murdering you. That is the honest conclusion to which my education has led me.

Citatet återges som sanning i bland annat en debattartikel utgiven av nyhetssidan news24, en lärobok i etik, samt i en filosofiartikel utgiven i den fackgranskade tidskriften “Journal for the Theory of Social Behaviour” (Zavaliy, Andrei G. (2012) ”On Rational Amoralists” sida 11-12).

Det gemensamma för alla nyttjare av citatet, är att de källhänvisar till en pamflett skriven av akademikern Harry V. Jaffa (Homosexuality and the Natural law) där Jaffa uppger sig ha hittat en bandinspelning från Bundy, där utläggningen ska ha talats in.

Jaffa har själv sedan tagit avstånd från citatet. Han uppger i en intervju med Uncommon Knowledge att det inte skulle tas som ett bokstavligt påståendet att han hittat bandinspelningen med ett sådant citat, utan att det utgjorde ett tankeexperiment. I en intervju säger han: “I didn’t claim to, I pretended that I found a tape that Ted Bundy had made of a dialog with one of his victims” (se från 30.00 och framåt i (2009/08/20) “Lincoln and More with Harry Jaffa“, del 2 – eller transkriberingen av intervjun).

Av Staffan Marklund

Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Kommentera utan Facebook