Foto: Pixabay.com

Den Norska tidningen Morgonbladet rapporterade att Lånekassen (norsk motsvarighet till CSN) nu kommer finansiera astrologiutbildning. Det finns sedan tidigare möjligt att via Lånekassans pengar gå två kurser i alternativmedicin.

NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) är de som får fatta beslut om vilka utbildningar som ska gå att finansieras via offentligheten och inte. De har vid tre tidigare tillfällen nekat finansiering till den astrologiska Herkulesskolan – det var denna ihärdiga aktör som tillslut fick sin vilja igenom .

En sammanställning av datan från när inpå 300 studier, skriven av den före detta astrologen men numera skeptikern Geoffrey Dean, har funnit att astrologi saknar vetenskapligt stöd. Denna sammanställning är i sig inte utgiven i en fackgranskad tidskrift, men sammanfattar innehållet från sådana publikationer.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning, har även i sin tidskrift Folkvett tagit avstånd från astrologi som en form av vidskepelse.

Astrologiutbildningen godkändes inte till följd av att den kunde försvaras akademiskt, utan för att det redan finns tillräckligt med många astrologer i Norge för att det ska kunna ses som ett yrke som går att försörja sig på. NOKUT:s bedömning bör därmed inte ses som ett adelsmärke till astrologin som lära.

Av Staffan Marklund

Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Kommentera utan Facebook