Visste du att i Östtyskland / DDR kunde man bli dömd för “Hets mot staten”? En jämförelse med Sverige

Precis som i DDR trodde dess invånare att de bodde i världens bästa land, åtminstone de som likt många svenskar idag helt ignorerar alternativmediernas vittnesmål. Västmedia var nämligen Östtysklands alternativmedia, förr lyssnade man i smyg på BBC radiosändningar där straffet blev påtagligt om man upptäcktes; idag läser man istället alternativmedier i hemlighet. Fenomenet är detsamma. Samtidigt låtsas public service hylla det fria ordet genom exempelvis Ring P1 där vanligt folk kan komma till tals, men där man mycket snabbt blir bortkopplad om man byter samtalsämne till det man i verkligen vill diskutera; det sitter nämligen en sluss som avgör vem som får komma fram och inte. En skillnad mot exempelvis SwebbTV som låter vem som helst ringa in i deras populära motsvarighet.

Hets mot staten i DDR är i Sverige hets mot folkgrupp

Vad många som påstår sig “försvara demokratin” inte förstår är att demokratin inte tar ställning till vad du tycker, utan istället att du får tycka. Det faktum att socialism i verkligheten inte fungerar eftersom man utarmar ekonomier när man delar ut mer än vad som skapas, gör att de för eller senare går under då entreprenörerna (skaparna) lämnar landet; de vill nämligen inte arbeta gratis. Det gör att man måste upprätthålla en lögn för att få samhället att fungera, det första är att företagarna (som man ondsint döpt om till kapitalister) skulle vara giriga och det andra är att det är deras fel att andra har det så dåligt. För att lögnen ska fungera tystnar alltid det fria ordet i de länder som utsatts för socialism, det anses vara mycket fult eller kriminellt att kritisera staten; i DDR kunde man bli hårt straffad om man “hetsade mot staten”. På samma sätt fungerar Sveriges asylinvandring från tredje världen, där företrädare för staten påstår att var och varannan är läkare eller högutbildad; när vi ser väldigt tydligt att en mycket stor del inte kan hävda sig på svensk arbetsmarknad. Därför har man strypt det fria ordet, kritik mot migration exempelvis utifrån vilka grupper som är driftiga eller kriminella hetsar idag mot folkgrupp. Poängen är nämligen densamma, att med lag förhindra demokratin (rätten att uttrycka sina åsikter på ett normalt sett) att göra sitt jobb; nämligen att förbättra samhället genom att påtala problemen som finns. Om du inte kan påtala problemen, hur ska du då kunna erbjuda lösningar när du inte har ett problem? En frågeställning vi svenskar vet allt om.

Att förstå varför socialister ALLTID låser in sina medborgare fysiskt och mentalt

När Berlinmuren restes i en rund ring runt Västberlin i början av 60-talet, stängdes den dörr som gjort att människor i öst kunde ta sig in i väst och där via dess flygplatser flyga till hela världen. Berlinmuren restes nämligen för att entreprenörer och andra skapare inte skulle kunna lämna landet, vilket över 3 miljoner gjort sedan 1945. Än idag är det inte ovanligt att man hör människor som tycker det är hemskt att läkare kan lämna när de fått utbildningen betald, eftersom socialister betraktar människor som ägodelar av staten. Fundera på det två sekunder, hur fången är man inte i tankarna om man resonerar så? Fria högerorienterade människor ser istället människan som fri, och att staten snarare borde vara individens hjälp som exempelvis service eller smörjmedel; inte dess fångvaktare. Berlinmuren fyllde dock sitt syfte, människor kunde inte lämna och blev således tvingade att underkasta sig både fångvaktare och fångvaktarnas ideologi; nämligen socialismen. Utan Berlinmuren och järnridån hade Sovjetunionen/Warsawapakten och socialismen fallit (åtminstone i Östeuropa) redan på 60-talet om inte tidigare.

Hets mot folkgrupp
6 §  Som tryckfrihetsbrott anses hets mot folkgrupp som innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Briefe ohne unterschrift / Brev utan underskrift – i DDR

När Berlinmuren kom upp och åsiktskorridoren blev total startade därför Brittiska BBC sändningar riktade mot östtyskar, som gick ut på att dessa skickade in anonyma brev till Västberlin för att sedan få dem upplästa i radio. Att bli ertappad att skriva brev och kritisera staten kunde ge flera år i fängelse, precis som i Sverige där den som “hetsar” mot ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religioner, läggning eller genus kan dömas upp till fyra års fängelse. Därför skrev inte folk under med sina namn, ungefär som människor idag gjort på forum på internet. Precis som den fruktade socialistiska säkerhetstjänsten Stasi då ägnade mycket verksamhet åt att hitta dessa människor som kritiserade staten för att straffa vederbörande, ägnar sig medierna åt samma sak idag där man avpixlar personer som för fram kritik mot exempelvis invandringen. Vi lever alltså även här i samma typ av land, konstigt nog frågar sig ingen varför människor i en “demokrati” behöver skriva anonymt vare sig i Die Deutsche “Demokratische” Republik (DDR) eller i Sverige som påstår sig vara demokratins föregångsland? Kanske är det så att demokrat är det land där man kan uttrycka även negativa tankar utan att straffas vare sig socialt eller i en rättsprocess?

Med det sagt tåls det att fråga vad som händer om vi avskaffar lagen om hets mot folkgrupp, sannolikt är det inte en helt otrolig tanke att vi initialt skulle se en hel del legitim kritik komma fram mot den nymarxistiska väg (offerkoftor kring läggning, genus, hudfärg, nationalitet) Sverige tagit; samtidigt som vi säkert också skulle få se även osmakliga inslag. Grundfrågan handlar dock om vi prioriterar yttrandefrihet framför att förhindra folk att även uttrycka sig illa, måste människor ondgöra sig över människor med annan läggning eller hudfärg som är som folk är mest har vi kanske andra problem i samhället än det fria ordet? Kanske är enda lösningen att få folk att inte känna sig som offer utifrån faktorerna ovan att faktiskt kunna ifrågasätta de som för fram dessa påståenden… utan att vi för den saken skull blir dömda för hets mot folkgrupp?

Att skydda sig mot mobbing eller att idioter för fram sitt hat genom att begränsa demokratin är ett högt pris att betala med yttrandefriheten, samtidigt som det inte för samhället framåt, snarare försvårar man för människor att genom debatt göra samhället bättre. Kan det vara så att vissa religioner, genus-, HBTQ- eller migrationspolitik, faktiskt förtjänar att kritiseras utifrån vissa aspekter eller är det så att man då är ännu en hatisk person som förtjänar att låsas in eller hängas ut av åtminstone Robert Aschberg eller David Baas? Hetsar man mot folkgrupp om man är motståndare till barnäktenskap inom andra religioner eller likställer dessa figurer med pedofiler, vilket hade varit fallet hos de flesta svenskar om brudgummen hetat Anders Andersson? Ironiskt nog finns det idag många vänsterliberaler som lever med vanföreställningen att man som höger vill avskaffa demokratin, när det är precis tvärtom; det är vi som vill rädda den genom att faktiskt låta människor debattera, resonera och uttrycka sina tankar med sina underskrifter. Snarare kan man genom ett demokratiskt öppet samhälle då förändra vad som fungerar dåligt, så att en viss grupp inte blir belastad för alla problem. Ett samhälle kan nämligen aldrig vara fritt om du inte kan ge uttryck för dina åsikter, oavsett om du kommunist/socialist eller frihetlig höger; då har man ingen demokrati även om man kallar sig “demokrat”.

En fin nationalsång hade dom iaf…

Precis som i DDR trodde dess invånare att de bodde i världens bästa land, åtminstone de som likt många svenskar idag helt ignorerar alternativmediernas vittnesmål. Västmedia var nämligen Östtysklands alternativmedia, förr lyssnade man i smyg på BBC radiosändningar där straffet blev påtagligt om man upptäcktes; idag läser man istället alternativmedier i hemlighet. Fenomenet är detsamma.…

Kommentera utan Facebook