Professor Jeffrey D. Sachs Foto: Bluerasberry / Wikimedia Commons

Columbia University ligger på den övre delen av Manhattan och anses vara ett av världens främsta lärosäten. Det är alltid intressant att höra vad några av världens ledande akademiker “tycker” när dessa släpps fram, i Sverige har man mycket sällan motsvarade grupper i nyhetssofforna; här låter man istället oftast s.k. “experter” (Greider, Pascalidou, Pelling etc. eller kvällstidningskrönikörer) bli tongivande. Sedan frågar man sig varför kunskaperna i Sverige är dåliga, kan det bero på att “fel” personer får utrymme (ett fenomen som normalt sett kallas “svagaste länken”); man blir helt enkelt inte som tv-tittare klokare än den svagaste länken? 

Professor Sachs är en mycket välkänd nationalekonom, och har varit rådgivare till minst två generalsekreterare i FN. Han anses vara en av världens mest inflytelserika människor. Det är förövrigt väldigt ovanligt att MSNBC som står demokraterna närmare lyfter fram någon som kritiserar Obama, men faktum är att mycket av Mellanösterns problem har inletts med att USA blandat sig i olika länders inre angelägenheter; utan att begripa vilka krafter som finns under locket. Uppenbart är det just nu ett s.k. proxykrig mellan Iran och Saudiaraberna som utspelas, där shiiter och sunniter strider om att få stört inflytande. Detta är två grupper som inte gillar varandra, och några ekumeniska gemensamma mässor som protestanter och katoliker kan ha; är det få som är intresserade av. För den som är intresserad kan redaktionen rekommendera Dokument Utifrån reportageserie om vad som sker under ytan mellan dessa länder, mycket pedagogiska och informativa avsnitt. 

Innan Trump blev president lade han fram den kanske mest nyktra analysen på Mellanöstern, något som uppenbart även Professor Saschs uppmärksammat; konstigt nog var det inget som uppmärksammades i svensk tv.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook