Foto: Holger.Ellgaard (Aftonbladets logotype) / Wikimedia Commons

Aftonbladet förbjuder Sverigedemokraterna att annonsera i tidningen inför valet 2018. Enligt chefredaktör, VD och tillika ansvariga utgivare Sofia Olsson Olsén, strider partiet mot Aftonbladets värderingar. Aftonbladet är den största tidningen på nätet i Sverige och når miljontals läsare varje dag. Tidningen är “obunden socialdemokratisk” politiskt sett.


Får man inte annonsera i Aftonbladet om man har en restriktiv flyktingpolitik?
LO (Landsorganisationen i Sverige) sammanfattar 14 olika fackförbund, vilka i dagsläget äger 9% av Aftonbladet. Genom ett avtal som tecknats med Schibstedt-koncernen och LO har de senare rätt över att bestämma vilka som är chefredaktörer för ledar-, debatt- samt kulturavdelningen på Aftonbladet. Med andra ord bestämmer de helt över tidningens politiska inriktning.

Nedan följer ett avsnitt från intervjun med Sofia Olsson Olsén från lördagens intervju i Sveriges Radio Ekot. *

SR: – ”Kommer Sverigedemokraterna att få annonsera i Aftonbladet nästa år?”
Sofia Olsson Olsén: – “Nej!”
SR: – “Varför inte?”
Sofia Olsson Olsén: – “Nej, jag har bestämt att jag är inte intresserad att på nåns plats torgföra deras budskap. Dom står inte för de värderingar som Aftonbladet står för.”

Är det rimligt att Sveriges största tidning bestämmer över vilka folkvalda partier som får annonsera? Hur hade vi betraktat om Expressen skulle följa efter och förbjuda alla vänsterpartier att annonsera i deras tidning, då denna ideologi inte speglar deras tankar eller värderingar? En sak står klar; tilltaget kommer med stor sannolikhet att reta upp väljare.

Fenomenet är egentligen inget nytt, tidigare har enskilda annonser kunnat nekas. Att förbjuda ett helt parti för annonsering har skett tidigare inom både TV4 (Sverigedemokraterna nekades under EU-valet 2009, men hade möjligt riksdagsvalet 2010) och Aftonbladet har även tidigare nekat Sverigedemokraterna annonsplats i riksdagsvalen. Rimligen måste vi ställa oss frågan om det är så här man bemöter politiska motståndare 2017?

Av Patrik Jönsson

Redaktör

Kommentera utan Facebook