“För ful för att våldtas” – kontroversiell Italiensk dom ogiltigförklaras

Två män frikändes från anklagelse av våldtäkt i Italien, med resonemanget att offret var “för ful” för att ha våldtagits. Hennes “manhaftiga” utseende bedömdes göra hennes berättelse icke trovärdig. Domen fastslogs ursprungligen av tre kvinnliga domare, men har av högre instans ogiltigförklarats. Domen ska nu utredas ytterligare. Instansen som ogiltigförklarade domen utgörs av högsta kassationsdomstol. De har befogenheten att ogiltigförklara den tidigare domen, men kan inte ändra den – varvid fallet kommer tas upp i annan domstol. Det är därmed inte säkert ännu att de åtalade kommer att fällas.

Euronews rapporterar att fallet kommit strax efter ett annat kontroversiellt italienskt rättsbeslut, där en man som mördat sin flickvän fick straffet halverades efter att han bedömdes ha “agerat i affekt“. Italienska kvinnorörelser menar att dessa fall speglar bristande lagstiftning, och kräver reformer för att säkra kvinnofriden samt kvinnors rätt till rättskipning mot vålds-, och sexualbrottslingar.

Två män frikändes från anklagelse av våldtäkt i Italien, med resonemanget att offret var “för ful” för att ha våldtagits. Hennes “manhaftiga” utseende bedömdes göra hennes berättelse icke trovärdig. Domen fastslogs ursprungligen av tre kvinnliga domare, men har av högre instans ogiltigförklarats. Domen ska nu utredas ytterligare. Instansen som ogiltigförklarade domen utgörs av högsta kassationsdomstol.…

Kommentera utan Facebook