Foto: Pixabay.com

Tanken på frukost som “dagens viktigaste måltid” kommer ursprungligen från lobbyverksamhet i USA som ville sälja in ytterligare matvaror, samt av värdemässigt konservativa som hoppades på att stark frukost skulle leda till bättre arbetsmoral – detta kan läsas i bland annat The Guardian. Därefter har idén simmat över Atlanten till oss i kalla Norden. Det finns ett försanthållande om att det är skadligt för viktnedgång att skippa frukost. Tanken är att man med närmast oundviklighet kommer att överäta vid en annan måltid. Hemsidan Matdagboken.se har skrivit att:

En färsk studie från USA visar att de som äter frukost går ner mer och snabbare i vikt, jämfört med dem som hoppar över frukosten i tron om detsamma (studien i sig länkas inte eller nämns med namn).

Denna studies slutsats verkar inte stämma, en metastudie (d.v.s sammanställning och utvärdering av flera tidigare studier) kom ut i år, som kom fram till att befintlig forskning inte kan styrka detta antagande. Metastudien avslutas med att rekommendera ytterligare grävande i ämnet då resultatet inte är definitivt, men datan pekar hittills på att frukost inte ska rekommenderas för de som vill gå ner i vikt. Effekten på vikt är svag, så de som äter frukost behöver inte känna ett behov av att hoppa över denna. Inte heller har frukost knutits till övervikt eller andra negativa hälsoeffekten. Men när det gäller viktnedgång, tyder tillgänglig forskning på att handlingen av att börja med frukost för de som hittills saknat den vanan, kan ge motsatt effekt.

Av Staffan Marklund

Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Kommentera utan Facebook