Vilket mandat har Löfven att underteckna FN:s avtal om öppna gränser och migration?

Sedan nättidningen Samhällsnytt och Egor Putilov den 4:e oktober avslöjade att Sverige tänkt skriva på FN:s migrationsramverk har sociala medier kokat hett, Oberoende Förnuft lyfte ämnet 10:e oktober. I public service och övrig mainstreammedia har det varit knäpptyst över detta både skadliga och kontroversiella ramverk som tagits fram av Förenta Nationerna. Idag har både Expressen och Dagens Industri gått ut med artiklar, dvs. ca 2 veckor innan ramverket ska undertecknas. När regeringen är avsatt och agerar expeditionsministär tåls det att fråga vilket mandat Stefan Löfven har att underteckna detta avtal för vårt lands räkning?

Vad säger lagtexten?

Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt. Har ett annat statsråd än statsministern entledigats på egen begäran, uppehåller han eller hon sin befattning till dess en efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det.

Om Övergångsregering – Regeringsformens 6:e kapitel 11§

Regeringens handlingsutrymme

När man läser regeringsformen om övergångsregering är det tydligt att det inte finns något laghinder för Löfven att underteckna detta dokument; det finns därför inte möjlighet att åtala Stefan Löfven i juridisk mening vilket många gett uttryck för i sociala medier. Normalt sett brukar man säga att en övergångsregering inte ska ta beslut om några kontroversiella lagar, detta är alltså inte en lagbestämmelse utan en praxis; vilket i juridisk mening inte är samma sak. Övergångsregeringen Löfven har därför juridisk rätt att underteckna detta avtal.

Vad säger avtalet?

Avtalet innebär att migranter ska särbehandlas positivt jmf. den inhemska befolkningen. De ska få hjälp med lån, sänkta avgifter på överföringar av pengar till hemlandet (max 3 %) , höjda straff på brott mot migranter, samt att medier beläggs med munkavel att skriva negativt om migrationen, man ska även utfärda humanitära visum till människor som måste fly pga. klimatförändringar och naturkatastrofer. Det ska också bli lättare för människor att återförenas med sina familjer, statslösa migranter ska lättare kunna legaliseras, man ska även upprätta information om rättigheter samt förmåner, häktning av migranter som ska utvisas ifrågasätts helt och brott under 6 månaders fängelse för samma kategori ska läggas ner. Medier som skriver negativt om migrationen ska få sin ekonomiska försörjning strypt av staten.  Se följande artikel för mer information.
USA, Ungern, Australien, Österrike, Polen, Tjeckien, Kroatien och Bulgarien har redan dragit sig ur.

Är avtalet förenligt med demokrati?

Det faktum att regeringen är avsatt och dessutom inte gått till val på att öppna gränserna samt förenkla migration gör att man på god grund kan ifrågasätta hederligheten i Socialdemokraternas ”stängda gränser/gränskontroller” (även om vi tar emot många anhöriga). Det faktum att USA drog sig ur i December gör att man måste ställa frågan varför detta avtal inte debatterats i valrörelsen, eller varför våra tidningar inte skriver om det? Varför har vi fått en utveckling där tidningar som satt sig på en hög häst i frågor kring demokrati, inte bevakar de verkligen viktiga frågorna; utan istället lägger locket på? Det hela är minst sagt anmärkningsvärt då man ofta framhåller sin självutnämnda uppgift om att granska makten; är det rimligt att det är tyst fram till två veckor innan man ska skriva under ett mycket kontroversiellt dokument?

Riksdagens högerpartier som idag söker svar (M+KD) eller säger nej (SD) behöver bilda opinion för vilka negativa konsekvenser detta avtal kan få. Det är av största vikt att skapa ett tryck på Löfven för att han ska bordlägga frågan till Sverige fått en demokratiskt vald regering. Även om avtalet inte är bindande, harmoniseras nationell lagstiftning efter några år för att överensstämma med dessa icke bindande avtal. Frågar man en politiker idag varför de inte driver restriktiv migrationspolitisk, får man ofta höra att Sverige skrivit på en massa internationella överenskommelser; dessa börjar ofta som icke bindande avtal. När Socialdemokraterna nu aviserar att de ska skriva under, borde man rimligen byta namn till Socialisterna för några demokrater är man de facto inte. När “liberaler” (C+L) inte längre står upp för nationalstaten (som liberal är man inte för överstatlighet -det är frihet till folket som är själva poängen), utan blivit högersocialister som står för öppna gränser; är det inte troligt att dessa partier kommer skynda fram en ny regering. Det bästa som kan hända Sverige är ett nyval.

Mer fördjupning:

Sedan nättidningen Samhällsnytt och Egor Putilov den 4:e oktober avslöjade att Sverige tänkt skriva på FN:s migrationsramverk har sociala medier kokat hett, Oberoende Förnuft lyfte ämnet 10:e oktober. I public service och övrig mainstreammedia har det varit knäpptyst över detta både skadliga och kontroversiella ramverk som tagits fram av Förenta Nationerna. Idag har både Expressen…

Kommentera utan Facebook