“Det är humor”

http://www.svd.se/lofvens-kraftsamling-ett-ordmoln
Hur vore det som Regeringen de facto uträttade något på detta område istället för att be en PR-byrå skriva ihop en massa trams som ska se bra ut. Någonstans handlar ledarskap om att kunna påvisa substans i det budskap man förmedlar. Men det har ju blivit väldigt populärt att be andra skriva sina tal, och förklara vad man egentligen själv menar… Idag finns det en hel yrkeskår som bara pysslar med PR, oftast pga. av ett ledarskap som mer eller mindre abdikerat till att låta andra fatta beslut. Ganska vrickat om du frågar mig.  Jag är nog inte ensam med att man hört alla floskler som finns. Det kryper i min kropp varje gång jag hör “vi ser nu klyftor som växer i samhället”, “vi vill ha ett samhälle som håller ihop”, “nu när vi ser att jobben strömmar till”, “det handlar om att visa solidaritet med…”osv. När man måste beskriva en avsiktsförklaring kan man ju fråga sig varför? Framgår inte avsikten av brödtexten? Låt oss hur som helst gå igenom Regeringens punkter en och en. Den som uppfattar vad Regeringen avser att göra konkret kan ju skriva det i komentatorsfältet nedan.


• Att vi har en bred samverkan och ett gemensamt arbete där vi jobbar för att uppnå effekt
Vem vill inte ha en bred samverkan? Det är väl mer intressant att beskriva “hur?” man faktiskt ska gå tillväga för att uppnå det luddiga man nu vill uppnå. Gemensamt arbete kan innebära i princip vad som helst.

• Att vårt arbete är målinriktat samt präglas av uppföljning, utvärdering och resultat
Ja det vore ju märkligt om man inte var målinriktad, gjorde utvärdering i förhållande till resultatet?

• Att vårt arbete präglas av långsiktig hållbarhet
Är inte detta självklart?  Gör regeringen annars kortsiktigt hållbara reformer?

• Att vi även tar tillvara de insatser som finns tillgängliga idag och utvecklar dessa
Vore mer intressant att veta “hur” ni tänkt utveckla de insatser ni redan gör, detta kan ju innebära att ni bjuder på kaffe i lokalen för att få en mer gemytlig stämning på kontoret.

• Att vi i så stor utsträckning som möjligt samordnar våra insatser
Bara för att man samordnar insatser över t.ex. länsgränser behöver inte detta betyda att det ger något. Spontant skulle jag tro att det alltid är lättare att hitta arbetsplatser på den lokala orten.

• Att vi samarbetar med det lokala näringslivet
Ja varför ska vi annars ha en arbetsförmedling? Det är väl själva grundbulten i verksamheten? Men eftersom man skriver detta som en punkt kan man ju misstänka att AMS-cheferna aldrig varit utanför sina (sannolikt väldigt stora) kontor… Otroligt egentligen.

• Att vi involverar många intressenter i den gemensamma satsningen 
Är inte detta också självklart? Om policyn tidigare varit att involvera “få” intressenter i den s.k. gemensamma satsningen så är det ganska illa.

• Att vi ser möjligheter i våra olika uppdrag
Härligt att man nu ska vara optimister istället för pessimister.


• Att vi omvärldsbevakar och tar tillvara på beprövade metoder
Utmärkt punkt, nu är det fritt fram att åka till soliga länder i två veckor och inspektera “beprövade metoder”. Kanske skulle man ha begränsat det till att personalen läser Dagens Industri för att se vilka företag som går bra och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. En prenumeration på DI för kommunen hade varit billigare.

• Att vi synliggör våra framgångar
Vi söker härmed en PR-byrå som kan berätta vad vi gör så folk förstår varför de ska rösta på oss…. Psst… “Vi förstår nämligen inte det själva heller, så ni får gärna skicka en hemlig kopia till oss med”.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook