Orginalfoto: Evunji / Wiki Commons

Fornuft_ingress1Igår publicerade Ring P1 en video där man uppenbarligen vill starta en diskussion om att fler svenskar borde vinna nobelpriset, gärna 1 per 10 eller 1 per 25. Dessutom ville den inringande få in fler “utlänningar” i den svenska akademien. Detta tyckte uppenbarligen statsradion var så pass intressant att man tillverkat en liten film för att få igång en debatt. Uppenbarligen inser man inte hur tokiga dessa uppfattningar är, dessutom är det anmärkningsvärt att statsradion kanaliserar kring denna typ av kulturskadliga åsikter.

Kvotering – sämre kvalifikationer får företräde pga. gynnad kvotfaktor
Vill man skada Nobelpriset i själva grundstommen, dvs. att vinnaren ifrågasätts bör man följa idén om att 1 på 10 eller 1 på 25 bör vara svenskar. Detta är inget annat än kvotering, dvs. att en värdig och intressant vinnare får vänta ett år för att kvotera in en svensk som står på tur. Den senaste svensk som fick ett nobelpris var Tomas Lindahl som fick kemipriset för sina DNA-studier tillsammans med tre kollegor, och inte som påstås i videon; Tomas Tranströmer som fick litteraturpriset 2011 ( inte heller 2013 som påstås felaktigt i videosamtalet).

Svenska akademiens uppgifter
Den svenska akademien grundades av Gustav III som kopierade konceptet efter den franska akademien, mottot är “Snille och smak”. Enligt kungens stadgar är syftet arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Man utkommer också årligen med svenska akademiens ordlista (SAOL). Riterna är desamma vid det högtidliga mötet som det var på 1700-talet då Gustav III skrev ned de tydliga instruktionerna för framtiden. När Ring P1 lyfter upp att fler “utlänningar” bör väljas in i akademin för att undvika “tjaffs om favorisering”  kan man fråga sig på vilket sett människor som inte förstår svenska ska förbättra det svenska språket (dvs. akademiens huvuduppgift)? Eller vill man att den nya huvuduppgiften ska vara att utveckla det engelska språket, kan man då fortsätta kalla sig svenska akademien? Hela tanken med svenska akademien är väl att den ska vara svensk och inte internationell? 

Nobelpriset i Litteratur
Vinnaren ska självklart vara den författare som de aderton (akademins 18 ledamöter) finner bäst. Nobelpriset är förövrigt något som tillkommit år 1900 drygt 114 år efter verksamhetens uppstart. I Nobels testamente står följande om litteraturpriset “en del (av prispengarna reds. anm.) som inom litteraturen har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning”. Det står således inte något om varken kvotering av svenskar utan hela poängen är att den som producerat det “utmärktaste” skall erhålla priset. Priset skall alltså tilldelas den främste inom litteraturen och inget annat. Vill vi på sikt avveckla priset eller allvarligt skada dess integritet kan det nog inte göras bättre än att kvotera in svenska vinnare som inte förtjänar det. Hela tanken på att ge priset efter nationalitet är helt fel, och strider dessutom mot Nobels testamente. Poängen med ett testamente är väl att följa det?

Åtminstone var det på det viset tills girigheten samt ärelystnaden gjorde sitt intåg och man började utmana den dödes vilja. 

Har du också gjort dig av med din tv? Glöm inte att avanmäla ditt TV-innehav:
http://www.radiotjanst.se/sv/Kundservice/Avanmalan/

Replik på: https://www.facebook.com/ringp1/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook