söndag, maj 31, 2020

Hur har Anders Lindberg tänkt sig integrera 100 000 varje år?

Senaste artiklar

Trump skyddar yttrandefriheten på Sociala medier genom executive order

Sedan några år har det blivit tydligt att konservativa röster tystas i...

Staten bör sälja andelen i SAS, helt fel att ta skattepengar till icke lönsamma bolag!

När vi gång på gång läser att SAS har problem måste vi...

Talar den nya Italien-ambassadören Jan Björklund (L) italienska?

Nuförtiden när vi lever i en tid där partibok betyder allt istället...
Ian Fernheden
Ian Fernhedenhttps://fornuft.se/index.php/ian-fernheden/
Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Oberoende Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Läs mer här

Fornuft_ingress1I dagens krönika kan vi läsa att Aftonbladets krönikör tycker att 100 000 personer per år känns rimligt. Hur seriöst är det att höfta en hög siffra utan att kommentera ett ord hur man tänkt genomföra detta? Är Oberoende Förnuft en mer humanistisk tidning än Aftonbladet om vi skriver att vi snarare tycker 200 000 är en rimlig siffra och att man kan “hyvla ner trösklarna ” ännu lite mer? Eller är det direkt ohederlig journalistik eftersom man inte definierar vilka trösklar man vill hyvla ner eller förändra, än mindre hur man tänkt göra det? Problemet handlar också om att det är någon annan och inte debattören som  ska stå för integreringen. Frågan är vad debattören egentligen själv är villig att skjuta till?

Begreppet Marknadsekonomi kopplat mot integration
En marknadsekonomi styrs av utbud och efterfrågan, detta genomsyrar allt ifrån hur en produkt konsumeras till hur man tillsätter en anställning. Den svenska arbetsmarknaden anses vara tuff, det innebär att det finns efterfrågan på kvalificerad arbetskraft men icke-kvalificerade har en svårare situation. När det råder läkarbrist i landet är det därför mindre svårt att integrera en läkare, när politiker då får det att framstå som att många är läkare och högutbildade duperar man väljarkåren med att man har en integrationspolitik som fungerar. I själva verket har man inte tagit ansvar för det växande utanförskap / utbudet (dvs. människor som inte är efterfrågade av arbetsmarknaden) utan man har flyttat debatten till att diskutera de som får jobb. Hur hederligt är det att generalisera kring endast de positiva aspekterna? Det faktum att 60 % saknar jobb efter 10 år, säger kanske en del, hur påverkar dessa välfärdssystemet? Således kan man alltså dra slutsatsen av att arbetskraftsinvandring (dvs. direktanställningar från utlandet) är positivt för samhället, dessa personer hamnar inte i utanförskap. Möjligtvis finns det en och annan rasist som själv saknar utbildning och tycker sig ha blivit snuvad på jobbet, lyckligtvis är dessa få. Det handlar inte om att företagen är rasister, utan att de inte efterfrågar arbetskraft i den utsträckningen som Lindberg och hans meningsfränder finner som rimlig invandringstakt.

Vilka “trösklar” ska Lindberg “hyvla ner” för att företagen ska anställa människor utan kompetens?
Idag har mycket av de lågkvalificerade arbeten som förr fanns skickats till Sydostasien, vilket inneburit att många människor har svårt att få arbeten; så väl svenskar som nyanlända. När man inte arbetat på många år kan det vara oerhört svårt socialt att börja arbeta. När Bert Karlssons bolag nu varslade sina anställa om uppsägning p.g.a. den förändrade situationen uppstod något intressant, 80 % av hans anställda var själva nyanlända. Hur vet vi idag att de siffror regeringen presenterar av att många nyanlända får jobb inte är siffror som i en stor utsträckning visar nyanlända som tar hand om andra nyanlända? När nyanlända dessutom anställs som billig arbetskraft måste man inse att många företag letar just billig arbetskraft och därför tar en ny person när rabatten går ut, detta handlar inte om rasism utan om väldigt grundläggande kunskap i marknadsekonomi (se marknadspris). 

Hur vore det om Anders Lindberg själv angav vad han är villig att betala för sin “generositet”? Vilka möjligheter finns det t.ex. att skänka delar av sin egen lön? Finns det möjlighet att upplåta delar av sin bostad till nyanlända kostnadsfritt (eftersom han tidigare kritiserat vinsterna i denna sektor)? Skriver man en krönika som heter “Låt inte vinstuttag äventyra välfärden” vore det märkligt om man inte lever som man lär.

Replik på:
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article23735376.ab

Leave a Reply

Kommentera utan Facebook

  Subscribe  
Notify of

Senaste ledare

Trump skyddar yttrandefriheten på Sociala medier genom executive order

Sedan några år har det blivit tydligt att konservativa röster tystas i...

Talar den nya Italien-ambassadören Jan Björklund (L) italienska?

Nuförtiden när vi lever i en tid där partibok betyder allt istället för erfarenhet och när den...

Är det rimligt att regeringen idiotförklarar landets tandläkare och låser in äldre människor?

Häromdagen presenterade Folktandvården Skåne att man stoppar alla behandlingar av äldre människor, vilket gör att människor som...

Melodi- blir Genusfestivalen då låtarna måste ha mixade låtskrivare? Totalt haveri!

Sverige är världens mest extrema land, ett land där människors genus betyder mer än kvalitén på konstverket...

Paolo blir av med och Moderaten Hans får miljoner för att ha köpt sex? Är det rimligt?

När vi nu har två fall inom mycket kort tid med kända män som köpt sex och...

Senaste replik

Danmark “diskriminerar” inte Sverige, de räddar sina liv genom att hålla gränsen stängd!

Som vanligt när det kommer till svenska vänsterns företrädares argumentation utgår man...

Fler av våra artiklar: