Replik på Jan Guillous kolumn ”Åtskild idrott lika givet som skilda omklädningsrum”.

Jan Guillou yttrar sig i en kolumn den 4 september med titeln ”Åtskild idrott lika givet som skilda omklädningsrum”. Det handlar i sig om den muslimska friskolan Al-Salamskolan i Örebro som har varit på tapeten de senaste dagarna. Detta beroende på att skolan i sig separerar kvinnor och män inom idrotten så att de inte gemensamt kan deltaga inom denna.

För att gemene man ska få en liten insikt i vad Jan skrev, refererar jag honom.
”Ty när det visade sig att en muslimsk privatskola tillämpade åtskild gymnastikundervisning för pojkar och flickor exploderade en svensk dumhet av närmast fransk typ”.

Vidare skriver Jan Guillou: ”Fridolin tycktes anse att åtskild gympa hotade jämställdheten. Däri har han självklart fel. Åtskild gymnastik och idrott i skolan är en fråga om rättvisa och jämlikhet, lika självklar som att pojkar och flickor har åtskilda omklädningsrum, något som inte ens Fridolin kan vara emot.”

Det är här som jag drar några extra varv med pekfingret i mitt just nu icke odlade skägg, samtidigt som jag får en intensivt funderande blick upp i skyn. Missar du inte hela poängen nu, Jan Guillou?
Jag, som är född 1982, gick personligen i en idrottsklass under flera år vilket innebar än mer idrott om dagarna. Under mina år inom grundskolan så separerades aldrig idrottstiderna vad gäller kön. Vi gjorde alla saker gemensamt och detta upplevdes inte som några helst problem. Däremot delades lag ibland upp så att respektive kön mötte samma kön.

Visst var det könsuppdelad idrott vid den tid som du Jan befann dig inom skolans väggar. Tiderna har däremot förändrats i Sverige och vi har gjort stora steg i rätt riktning för ett jämställt samhälle. Detta ska vi fortsätta med, men då finns det inte plats för könsdiskriminering.

För det som du Jan i sig står upp för i detta fall, det är att du accepterar att man gör skillnad på män och kvinnor av religiösa skäl. För i Al-Salamskolan handlar det om uppfattningen att flickor inte ska vistas bland pojkar utan att vara täckta! Står du verkligen upp för detta eller har du missuppfattat frågan i sig? Kort sammanfattat beskriver Koranen att flickor ska skyla sig för att inte väcka männens lust.
Jag anser det vara ytterst anmärkningsvärt att du kan missa denna sak. Av vad jag förstår är du för ett jämlikt samhälle. Om du verkligen förespråkar detta, tycker jag att du säger emot dig själv och missar poängen i denna fråga.

Al-Salamskolan har varit i blåsväder tidigare. Redan 2006 fick de kritik inom många olika punkter. Bland annat inom sexualundervisning och att barn inte får lyssna på modern musik. Men, redan då för 10 år sedan, så undervisades barnen endast på lördagskvällar inom simning i denna skola. *(1)  Vet du vad, Jan Guillou? Flickor och pojkar separerades inom simundervisningen! Var det även tävling då, anser du? Kanske ser möjligtvis även du en röd tråd i det hela nu? Jag förstår din uppfattning vad gäller separerade lag inom kön som möter varandra under vissa moment. På så vis kan jag hålla med både dig och Johanna Frändén som du även refererar till. Kan dock tillägga att i min idrottsklass spelade vi ofta mixat, vilket var fantastiskt roligt. Men sakfrågan i sig är i detta fall en helt annan än den som du påtalar i din kolumn.

Utöver detta, använder du ordval som ”svensk dumhet” samt ”så korkade kan vi väl inte vara i Sverige?”. Använd dessa ord med måtta. Alla ska kunna ha åsikter inom frågor och detta måste respekteras. Bara för att vissa har en annan åsikt än just dig Jan Guillou så behöver dessa i sig inte vara korkade eller dumma och så kallas av dig, inte sant?

Klicka här för att läsa Jan Guillous kolumn på Aftonbladet i sin helhet

Källor/Referenser
*(1) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=1042864

Jan Guillou yttrar sig i en kolumn den 4 september med titeln ”Åtskild idrott lika givet som skilda omklädningsrum”. Det handlar i sig om den muslimska friskolan Al-Salamskolan i Örebro som har varit på tapeten de senaste dagarna. Detta beroende på att skolan i sig separerar kvinnor och män inom idrotten så att de inte…

Kommentera utan Facebook