Nyzeeländsk moskéchef skyller Christchurch massakern på Israel

Ahmed Bhamji är ordförande för Mt. Roskill Masjid E Umar moskén, han har tidigare getts äran att introducera landets premiärminister, Jacinda Ardern, offentligt när denna skulle tala vid en konferens mot hat. Bhamji har därefter hamnat i blåsväder då han sagt sig haft en “stark misstanke” om att Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten, ligger bakom terrordådet riktat mot muslimer i ChristChurch; med tillägget att han skulle fått hjälp av lokala “sionistiska” företag med bas i Nya Zeeland. “Sionistisk” definieras i strikt mening som viljan att skapa eller bevara en etnostat för det judiska folket, d.v.s Israel – inom konspirationsteoretiska kretsar av antisemitiska slaget har termen kommit att bli synonymt med “illvilliga judar” eller “judar som hatar eller avhumaniserar alla andra grupper”.

Bhamji framförde denna konspirationsteori under ett tal, en okänd man i publiken skrek “Israel ligger bakom det här” i bejakande av tesen. Talet hölls vid evenemanget “Love Aotearoa, Hate Racism” (Aotearoa är ett namn på nya Zeeland som nyttjas av delar av landets ursprungsbefolkning).

Starka reaktioner har framkommit från judiska grupper och individer i Israel. “Dessa konspirationsteorier utgör farliga lögner. De genererar nya faror för den judiska gemenskapen, när vi redan lever med en hotfull situation” sade Juliet Moses, talesperson för det nya nyzeeländska Judiska rådet – till tidningen NewsHub

Den amerikanska antirasistiska rörelsen The Anti-Defamation League utförde 2014 en undersökning i över 100 länder, och fann att antisemitism var dubbelt så vanligt bland muslimer som bland kristna, globalt blev det ett genomsnitt på 49% av muslimer som innehade attityder som bedömdes antisemitiska. En oberoende studie utförd i enbart Europiska länder, fann även den högre frekvens av antisemitism bland den muslimska befolkningen än den kristna.

Teologen och islamkritikern David Wood menar att denna antisemitism i stor utsträckning kan spåras till muslimska urkunder. I en video i ämnet hänvisar han till sura 98 vers 6 i Koranen, som kan översättas till: “De otroende bland skriftens folk [d.v.s judar och kristna] och dyrkarna av flera gudar, dessa skola hamna i helveteselden, där de skola förbli för alltid. Dessa äro de värsta av varelser”.

Han citerar även sura 5 vers 82 ur koranen, som kan översättas till: “Ni skola säkerligen finna det mest intensiva föraktet mot de troende [d.v.s muslimer] komma ur judarna och de som associerar andra med Allah; och ni kommer finna närhet till dem som säger ‘vi äro kristna’. Detta då den senare gruppen är präster och munkar samt att de inte är arroganta.

Samt till hadithen (d.v.s redogörelse för profeten Muhammeds liv) sahih muslim 4594:63 där profeten citeras med orden: Jag skall utvisa judarna och de kristna från den Arabiska halvön. Jag skall endast lämna muslimer här“.

Och hadithen Sahih Muslim 7335, där profeten citeras med orden: Med säkerhet skall ni kämpa mot judarna, ni skola kämpa mot dem tills en sten säger: ‘Muslim, här är en jude [som gömmer sig bakom mig] kom och döda honom’

Wood framför denna tes i följande video.

Sahih muslims utgör bland de mest auktoriserade urkunderna inom islam, men det finns ingen konsensus bland muslimer om vilka urkunder som är korrekta. Vissa håller sig enbart till koranen och förnekar giltigheten i alla hadither. Det råder ingen konsensus kring översättningar av koranen heller. Det finns till och med konkurrerande arabiska varianter av koranen.

Woods tes kan kritiseras på flera punkter. Relationen mellan judar och muslimer har inte alltid varit lika antagonistisk. Historikern Bernard Lewis redogör i boken The Jews of Islam, för en samexistens mellan judar och muslimer. Under en period då pogromer mot judar var vanlig i den kristna världen, var de förhållandevis sällsynta i den muslimska. Judarna innehade formellt andraklass medborgarskap i den muslimska världen under perioden Lewis beskriver, men de tolererades i hög grad. Lewis menar att det är det europeiska inflyttande, inte de muslimska urkunderna, som resulterade i den ökning av antisemitism inom den muslimska världen – en negativ utveckling som uppkom under 1800-talet. Europeiska antisemitiska skrifter översattes till arabiska, bland annat Zions vises protokoll (en förfalskning som påstår sig avslöja en judisk global komplott) kombinerat med upplevd positiv särbehandling av judar, från den brittiska kolonialmakten. Efter att Israel grundades, ägnade sig flera arabiska stater åt storskalig svartmålning av judar som grupp.

Kolumnisten Fareed Zakaria har också skrivit i Washington Post: Decades of state-sponsored propaganda have had an effect. Anti-Semitism is now routine discourse in Muslim populations in the Middle East and also far beyond. While some Arab governments have stepped back from the active promotion of hate, the damage has been done.

Ahmed Bhamji är ordförande för Mt. Roskill Masjid E Umar moskén, han har tidigare getts äran att introducera landets premiärminister, Jacinda Ardern, offentligt när denna skulle tala vid en konferens mot hat. Bhamji har därefter hamnat i blåsväder då han sagt sig haft en “stark misstanke” om att Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten, ligger bakom terrordådet…

Kommentera utan Facebook