Valet av von der Leyen som “president” visar hur odemokratiskt EU är. En EU Decemberöverenskommelse!

Odemorkati dvs. att utfallen kring regeringsbildning inte speglar hur folket har röstat vet vi svenskar allt om, December- blev Januariöverenskommelse och makten istället för valfrågorna gjorde att man svek sina väljare i och med oheliga allianser i strid med sina vallöften. Igår valdes Ursula von der Leyen till ny ordförande för kommissionen dvs. motsvarigheten till regeringschef för EU. Det faktum att Tyskland är så pass dominant som nation gör att det är praktiskt taget omöjligt att vinna valet om man saknar stöd av Angela Merkel, däremot lyckades inte hennes första kandidat Manfred Weber få tillräckligt stöd eftersom den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans inte fick tillräckligt stöd. Von der Leyen är därför en kompromisskandidat, en kandidat som aldrig arbetat i EU utan är tysk försvarsminister. Känner du någon som röstade på henne i valet? Kände du till henne innan valet? Demokrati betyder folkstyre, vilket folklig förankring har hon som var helt okänd för svenska folket innan valet?

Fulla talet på engelska

“Äntligen en kvinna”

Precis som du alltid känt att det är fantastiskt att flygkapten är kvinna när du flyger flygplan… den där extra tryggheten infaller sig där du känner att jämställdheten vunnit slagit i cockpit… eller så är du en normalt tänkande människa som prioriterat att en flygkapten kan flyga säkert och totalt struntat i könet? Var Margret Thatcher en fantastisk ledare (som märkligt nog hyllas av Lööf… där könet f.ö. tycks vara den enda gemensamma faktorn) eller var det någon som fick jobbet pga. sitt kön? Är det troligt att Thatcher öht. talade om sig själv som kvinna, eller var hon snarare “järnladyn” som ville ha respekt pga. sina insatser? När von der Leyen inleder med att presentera sitt kön inte bara en gång utan ägnar första minuterna åt det i sitt tal, är det tydligt att det är mils avstånd mellan den konservatism och det ledarskap Thatcher stod för; och det von der Leyen står för. Att hon dessutom anklagats för att ha plagierat 43% av sin doktorsavhandling, där de som sedermera friat henne tycks vara hennes tidigare kollegor; säger det en del om att det är en slarvig och inte helt hederlig individ.

– Så vad står hon för då?

Som vi sagt många gånger så tas alltid demokratiskt inflytande från individer eller stater bort av omtanke, dvs. att den som samlar makten påstår sig göra något bra. Lyssnar man därför på talet ovan är det av omtanke för löntagare, miljön och Europas ungdom som hon samlar mer makt; socialismen gör sig kvickt gällande. Högern tror på individens frihet, hur mycket mer frihet för individen är det att samla mer makt? Hon ska göra oss klimatneutrala till 2050, där en klimatlag “the green deal” ska klubbas igenom inom 100 dagar. Europeiska centralbanken ska bli “Europeiska klimatbanken” (där investeringar ska riktas mot klimatet), dessutom blir det en CO2-gräns skatt. Hon ska dessutom varva socialism med marknadsekonomi (dvs. planekonomiska inslag där marknaden styr idag), något hon kallar “social kapitalism”. Hon ska även införa minimilöner dvs. att staten bestämmer vad du ska tjäna istället för marknaden (leder till mindre antal arbeten ur ett nationalekonomiskt perspektiv). Dessutom vill hon minska ungdomsarbetslösheten, något alla säger sig vilja göra nuförtiden; frågan är dock vad EU kan göra mellan respektive företag och ungdom ute i medlemsländerna? Ska man ta bort möjligheten för medlemsstaterna att bestämma skattesubventioner för olika grupper? I jämställdhetens namn (marxistisk lära) kommer hennes kommission att bestå av 50/50 mellan könen, istället för att man tar de mest kompetenta oavsett kön (jämlik liberal lära där duktigt folk har samma chans). I övrigt blir det gemensam bolagsskatt, könskvoterade styrelser, en försvarsallians där man tar bort vetot och där majoriteten bestämmer.

Vad innebar en röst på Moderaterna och KD (dvs. EPP-gruppen)?

Lyssnar man på Tobé ska man alltså rösta för von der Leyen bara för att hon är kvinna, och om man inte som miljörörelsen är för; då är man i allians med kommunister och vad Tobé kallar högerextrema. Kan man bli mer ohederlig i sin retorik? Uppenbart har Tobé som ledande Moderat svikit allt han gick till val på. Hur kan M stödja planekonomiska inslag? Könskvoteringar i styrelser? Federala EU-lönenivåer? Att svensk militär ska kunna användas av EU även om Sverige röstar mot? Gemensam bolagsskatt från EU? Klimatskatter?

Hur kunde det bli så här? Vad har egentligen hänt?

Enkelt förklarat så har EU slutit en Decemberöverenskommelse, dvs. socialister och konservativa har gjort gemensam sak med liberaler och gjort en soppa där man varvat fritt. Därför får vi ett hopkok av saftiga socialistiska reformer, kombinerat med sannolikt sänkt bolagsskatt och ytterligare kontroll till EU. Precis som i Sverige har dessa partier valt makten framför att få fram en politisk som speglar vad en majoritet tycker. När soppan blandar sött salt och beskt i samma röra, säger det sig självt att det skapar missnöje hos alla 3 smakriktningar. Ingen (utom möjligtvis herr Tobé då som säkert får en tjusig position som tack för sitt “stöd”) kommer vara nöjd, samtidigt som EU samlat än mer makt på bekostnad av oss medborgare. När EU nu får militära muskler som parlamentet saknar befogenhet över (de kan inte lägga egna förslag), är det oroande.

Som en jämförelse brukar Trump beskrivas som antidemokraten personifierad, men faktum är att han är vald av Republikanernas registrerade medlemmar; och sen vald av de förenta staterna (det vi kallar elektorskollegiet). Von der Leyen är helt okänd, har inte ställt upp i val, har antagit en plattform vi inte röstat för och EU sägs vara Demokratins Mecka.

Odemorkati dvs. att utfallen kring regeringsbildning inte speglar hur folket har röstat vet vi svenskar allt om, December- blev Januariöverenskommelse och makten istället för valfrågorna gjorde att man svek sina väljare i och med oheliga allianser i strid med sina vallöften. Igår valdes Ursula von der Leyen till ny ordförande för kommissionen dvs. motsvarigheten till…

Kommentera utan Facebook