Dödsfall i USA aktualiserar religiös särlagstiftning

2017 uppmärksammade den amerikanska lokaltidningen Detroit Free Press en tragedi där en moder förvarnats att hennes barns gulsot riskerade leda till hjärnskador. Föräldrarna Joshua Barry Piland och Rachel Joy Piland, vägrade söka vård med motiveringen “gud gör inga misstag”, barnet avled därefter och föräldrarna har ställts inför rätta för vållandes till annans död.

Domstolsprocessen är ännu inte avslutad, men en utveckling i fallet har aktualiserat debatten om delstaten Michigans särlagstiftning för religiösa föräldrar. En dotter till föräldrarna led av samma åkomma och omhändertogs av myndigheter för att behandlas. Föräldrarna har i ett interimbeslut fått tillbaka vårdnaden om sin levande sjuka dotter, då en förälder inte kan anses försumma sitt ansvar inför barnet om dess agerande eller brist därav motiveras av förälderns tro. Denna dotter har under tiden den inte var i föräldrarnas vårdnadshavande, mottagit medicinsk behandling för sin åkomma. Detta rapporterar den antireligiösa nättidningen Friendly atheist.

Domaren Judge Laura Baird menade i lägre instans att denna religiösa särlagstiftning inte var relevant i detta fall, då lagstiftningen enbart gäller vissa former av försummelse. Michigans högsta domstol underkände Bairds dom, varvid föräldrarna återfått vårdnaden över sina två levande söner och dotter. Lansing State Journal rapporterar att domslutet innebär att vägran av medicinsk behandling av barn, förblir tillåtet i delstaten förutsatt att beslutet vilar på religiös grund. Michigan har den generösaste religiösa särlagstiftning kring föräldraskap i hela landet.

Föräldrarna förnekade inte i sig att barnet var sjukt. Men de valde att försöka åberopa gudomligt ingripande som botemedel istället för att söka behandling. Efter barnets bortgång spenderade föräldrarna timmar med att be för hon skulle återuppstå från de döda.

2017 uppmärksammade den amerikanska lokaltidningen Detroit Free Press en tragedi där en moder förvarnats att hennes barns gulsot riskerade leda till hjärnskador. Föräldrarna Joshua Barry Piland och Rachel Joy Piland, vägrade söka vård med motiveringen “gud gör inga misstag”, barnet avled därefter och föräldrarna har ställts inför rätta för vållandes till annans död. Domstolsprocessen är…

15 kommentarer

  1. Pingback: go source
  2. Pingback: bonanza178
  3. Pingback: health tests
  4. Pingback: buy Cialis online

Kommentera utan Facebook