Foto: The White House / Wikimedia commons

Den första poängen som gjorts gällande är att på många platser har inte kontrollanterna fått komma närmare än 100 fot, dvs. ca 30 meter från valsedlarna; något som Republikanerna ifrågasatt eftersom det är svårt att bedöma vatten- eller datumstämplar på den typen av avstånd. Det lagarna föreskriver är att man ska få tillräcklig tillgång, vilket man 30 m bort inte bedömer att man fått i exempelvis Michigan där man nu lämnat in en stämning.

I Pennsylvania och Georgia handlar det istället om att deras delstatslagar säger att poströster måste ha inkommit på valdagen kl 20 00 (8 pm), i dessa fall har dock deras respektive högsta domstolar på delstatsnivå (varje delstat har varsin) förlängt det med flera dagar fram till fredagen; något som alltså är rättsvidrigt utifrån vad lagen säger. Det är nämligen inte upp till domare att hitta på egna lagar, utan de har att döma utifrån de datum som finns; ett viktigt argument i sammanhanget. Vid den aktuella tidpunkten hade Donald Trump en ledning på ca 600 000 röster i Pennsylvania och en mindre men tydlig ledning i Georgia, huruvida alla röster räknats som inkommit innan kl 20 förtäljer inte uppgifterna. I domstolarna i dessa delstater har också Demokraterna majoritet, det är således inte oberoende domare som fattat dessa beslut.

Argumentet till Högsta domstolen på federal nivå (den som de konservativa har majoritet med 6-3) handlar alltså om att man inte bör räkna med de röster som inkommit i strid mot gällande lagar, dvs. senare än kl 8 på valdagen; hur HD kommer att bedöma frågan återstår att se.

Även om valet påstås vara över finns det all anledning att avvakta och låta den amerikanska rättsstaten ha sin gång, tv-kanaler eller nyhetsredaktioner utser inte presidenter; det gör elektorskollegiet.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook