Svenska medier duperar folket om demokraternas inställningar till Trumps mur

I Sverige och USA sprider just nu tidningarna vinklingen att Trumps mur mot Mexiko är hatisk, isolationistisk, fängslande, i strid med mänskliga rättigheter (som om det är en mänsklig rättighet att korsa gränser som man vill?!?) rasistisk, islamofobisk och säkerligen sexistisk (som allt annat). När Spanien, Israel, Cypern, Indien och Pakistan också har murar finns det ingen som anklagar dem för att vara hemska länder; tvärtom murar behövs mellan länder som har kraftigt skilda kulturer eller ekonomisk standard eftersom pull-faktorer uppstår. Det faktum att USA aldrig visat så starka siffror och att han skapat jobb för miljoner färgade, latinos och asiater gör att Trump ökat sin popularitet i dessa grupper; något som inte visas i Sverige där man istället utmålar honom som en vit man och rasist.

Den unga debattören för Turningpoint USA, Candace Owens, har nyligen startat en rörelse som kallas BLEXIT som bygger på att färgade i USA måste förstå att för det demokratiska partiet är den svarta befolkningen endast röstboskap försatta i bidragsfällor (som i utsatta områden där S bedriver röstskolor eller sprider felaktig information på utländska språk). Lyssnar man på Socialdemokrater eller Demokrater hör man böra etnicitet, religion, hudfärg, läggning dvs. faktorer där människor ska känna sig förtryckta; argumentation i sak existerar inte längre utan det är bara personangrepp. Därför är många politiskt korrekta svenskar mycket lättduperade att murar är det mest hatiska man kan tänka sig, eftersom man endast ser det urval och vinklar av nyheter svenska tidningar väljer att publicera; positiva Trump-artiklar existerar inte i vårt land. Det faktum att Demokraterna sedan länge drivit samma frågor, använt samma retorik är det ingen som lyfter fram; vilket blir otroligt ohederligt när man faktiskt granskar deras olika uttalanden. Tittar man på Clintons, Obama, Pelosi och Schumers uttalanden för några år sedan, är det uttalanden som dessa hade ifrågasatt människosynen och kallat rasistiska om Trump sagt dem idag.

Före och efter President Trumps tillträde säger en del om hederligheten hos Demokraterna

“We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked and circumventing the line of people who are waiting patiently.

– Senator Barack Obama 2005

“I voted numerous times when I was a senator to spend money to build a barrier to try to prevent illegal immigrants from coming in and I do think you have to control your borders.”

– Hillary Clinton 2014

“I voted, when I was a Senator, to build a barrier to try to prevent illegal immigrants from coming in.”

Hillary Clinton 2015

“People who enter the United States without our permission are illegal aliens and illegal aliens should not be treated the same as people who enter the U.S. legally. The American people will never accept immigration reform unless they truly believe that their government is committed to ending future illegal immigration” –

Senator Chuck Schumer 2009

“We do need to address the issue of immigration and the challenge we have of undocumented people in our country. We certainly do not want any more coming in.”

Nancy Pelosi 2008

“I don’t know why we need millions of people to be coming into the country who will work for lower wages than American workers and drives wages down even lower than they are right now.” –

Senator Bernie Sanders

“If making it easy to be an illegal alien isn’t enough, how about offering a reward for being an illegal alien? No sane country would do that, right? Guess again … (If you’re an illegalimmigrant who gives birth in the U.S. you can go on welfare immediately.) Is it any wonder that two-thirds of the babies born at taxpayer expense in the county-run hospitals in Los Angeles are born to illegal alien mothers?”

Senator Harry Reid, 1993:

“We cannot tolerate illegal immigration and we must stop it … (At the border before Bill Clinton) drugs flowed freely. Illegal immigration was rampant. Criminal immigrants, deported after committing crimes in America, returned the very next day to commit crimes again. … We continue to firmly oppose welfare benefits for illegal immigrants. We believe family members who sponsor immigrants into this country should take financial responsibility for them, and be held legally responsible for supporting them.”

Democratic Party platform 1996

Vi svenskar måste i högre grad börja läsa amerikanska tidningar eller tv-kanaler som inte är knutna till Demokraterna, eftersom svensk media totalt utelämnar dessa källor i syfte att demonisera Donald Trump. När Trump begär 5 miljarder dollar för sin mur, demokraterna för 10 år sedan räknat på kostnader kring 50 miljarder fördelat på fler år men sedermera röstat för (se Secure Fence Act 2006), bör även den mest Trump-hatande aktivisten förhålla sig kritisk till de tidningar som inte sätter dessa siffror i relation till varandra; särskilt när Demokraterna på den tiden varit för en reglerad invandring? När Trump infört tullar på stål har han gjort stål konkurrenskraftigt, vilket gjort att han börjat resonera om stål inte är bättre än cement (även om han sagt cement i valrörelsen); eftersom det både är hårdare och billigare.

Murar som håller människor ute är ett tecken för suveränitet, och murar som håller människor inne är att beskriva som fängelser; läs gärna gårdagens artikel där vi utvecklar dessa resonemang ytterligare. Att ha en reglerad invandring är samma sak som att titta i titthålet när någon ringer på dörren innan man låser upp. Det vänstern i Sverige och Demokraterna i USA säger är att man är hatisk och isolationistisk om man låser sin dörr, så att den påringande inte kan gå rakt in utan att ens plinga på. Donald Trump föreslår alltså att människor ska vara civiliserade, ringa på och ange sitt ärende, eftersom var människa har rätt att bestämma över sitt eget hem. Det är endast möjligt om man har en dörr med ett lås på!

I Sverige och USA sprider just nu tidningarna vinklingen att Trumps mur mot Mexiko är hatisk, isolationistisk, fängslande, i strid med mänskliga rättigheter (som om det är en mänsklig rättighet att korsa gränser som man vill?!?) rasistisk, islamofobisk och säkerligen sexistisk (som allt annat). När Spanien, Israel, Cypern, Indien och Pakistan också har murar finns…

2 kommentarer

Kommentera utan Facebook